Online lancering van de Gids over mensenrechten in de vrouwenopvang

- wo. 25 nov

Op deze speciale dag, de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, overhandigt Adriana van Dooijeweert (voorzitter College voor de Rechten van de Mens) de gids aan Jan van Zaanen (burgemeester Den Haag en voorzitter VNG). 

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het realiseren van mensenrechten in de praktijk. De aanpak van huiselijk geweld en de opvang van slachtoffers is in de Wmo bij gemeenten belegd. Hoe kunnen mensenrechten een basis vormen voor die praktijk? Wat betekent dat voor gemeenten als opdrachtgever, toezichthouder en dienstverlener?

Geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten. Geweld tast de persoonlijke integriteit aan en de overheid moet mensen hiertegen beschermen. Uit verschillende mensenrechtenverdragen vloeien voor Nederland verplichtingen voort om maatregelen te nemen, met name uit het VN Vrouwenverdrag en het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa.

Het College nodigt ambtenaren van centrumgemeenten, beleidsmedewerkers, directies en bestuurders van vrouwenopvangorganisaties en andere geïnteresseerden uit voor deze online bijeenkomst. De auteurs van de gids lichten toe hoe mensenrechten richting kunnen geven aan het maken en uitvoeren van beleid in de vrouwenopvang.

De online lancering vindt plaats op 25 november 2020, 9:30-11:00.

Stuur uw aanmelding naar Saskia Daru, s.daru@mensenrechten.nl. Na aanmelding ontvangt u de link om online mee te kunnen doen.