Presentatie over knelpunten in het hoger onderwijs voor studenten met een beperking

- wo. 4 jul

Op donderdag 25 januari 2018 ondertekenen de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam een intentieverklaring ter bevordering van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In deze verklaring zijn een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen opgenomen.

Een beleidsadviseur van het College voor de Rechten van de Mens vertelt als gastspreker wat het VN-Verdrag voor het hoger onderwijs betekent.