Symposium: "Samen op weg naar inclusief onderwijs"

Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, is spreker op het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ op maandag 1 juli.

Defence for Children organiseert dit symposium, in samenwerking met Jongerenpanel Zorg én Perspectief en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om de implementatie van het VN-verdrag handicap te bevorderen. Het College zal zijn visie geven op inclusief onderwijs vanuit zijn rol als toezichthouder op de naleving van dit verdrag in Nederland.

Meer weten over het VN-verdrag handicap en de rol van het College? Lees de informatie en bekijk de video op onze speciale pagina over het verdrag.