Symposium 'Toegang tot het recht'

Het College voor de Rechten van de Mens organiseert op donderdag 27 juni 2019 het symposium ‘Toegang tot het recht’.

Tijdens dit symposium presenteert het College voor de Rechten van de Mens de Jaarlijkse rapportage 2018 en neemt het afscheid van Collegeleden prof. mr. Jos Dute, mr. dr. Carina van Eck en mr. Dick Houtzager. Zij hebben allen in 2018 hun maximale zittingstermijn bereikt. Ook verwelkomt het College nieuwe Collegeleden: mr. dr. Britta Böhler, prof. dr. Yvonne Donders, mr. dr. John Morijn en mr. dr. Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen.

In zijn jaarlijkse rapportage constateert het College dat met het complexer worden van de samenleving, ook toegang tot het recht complexer wordt. Het risico bestaat dat burgers niet in gelijke mate toegang tot het recht hebben en dat daardoor hun mensenrechten onvoldoende worden beschermd.

Lees de volledige Jaarlijkse rapportage Toegang tot Recht.

Dit symposium is alleen op uitnodiging.