Voorzitter Adriana van Dooijeweert spreekt bij Zonta - Gouda

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandig beroep of een leidinggevende positie in een bedrijf of organisatie.

Voorzitter Adriana van Dooijeweert verzorgt een inleiding voor een vergadering van Zonta. De voorzitter gaat in op het werk van het College voor de Rechten van de Mens. Van Dooijeweert zal daarbij speciale aandacht geven aan het tegengaan van discriminatie en de bevordering van mensenrechten. Daarnaast staat ze stil bij de positie van vrouwen in de maatschappij en de rol die organisaties, zoals Zonta, daarin vervullen.

Zonta komt op voor gelijke rechten van vrouwen. Per gebied zijn leden van Zonta verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen. Zonta neemt geen politieke of religieuze standpunten in.

Lees meer over Zonta.