Als werkgever

Waar moet je op letten bij het werven van personeel en bij de beloning? Hoe zorg je voor diversiteit in de organisatie? Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers gelijk te behandelen. Als werkgever mag je geen onderscheid maken vanwege kenmerken die niet relevant zijn voor de functie, zoals huidskleur, leeftijd of seksuele voorkeur. Welke regels gelden in Nederland?

Trainingen voor werkgevers

Het College biedt werkgevers trainingen over onder andere onbewuste vooroordelen en mensenrechten.

Bekijk welke training jij wilt volgen
Sfeerbeeld illustratie van vergrootglas boven cv

Gelijke behandeling wettelijk verplicht

Wijs je als werkgever mensen af voor een baan op basis van kenmerken die niet relevant zijn? Geef je mannen meer doorgroeimogelijkheden in je organisatie dan vrouwen? In Nederland discrimineren werkgevers vaker dan ze zich bewust zijn. Welk onderscheid mag een werkgever niet maken? Wanneer mag een werkgever wel onderscheid maken? Dat is vastgelegd in wetgeving.

Lees meer
Sfeerbeeld illustratie van staande vrouw met daarnaast een profiel van een man en een vrouw

Medewerkers werven

Heb je als werkgever een vacature? Dan zoek je hiervoor de beste kandidaat. Bij je zoektocht moet je kandidaten gelijk behandelen. Kenmerken die niet relevant zijn, tellen niet mee in je selectie. Het gaat dan om huidskleur, leeftijd, geloof of seksuele voorkeur. Met bepaalde eisen aan taalvaardigheid, kleding, uiterlijk, leeftijd en gedrag kan je bepaalde groepen (indirect) benadelen. In bepaalde gevallen is dat discriminatie.

Lees meer
Sfeerbeeld van illustratie met vrouw met twee stapels met munten in haar handen met daarop een man aan de ene kant en een vrouw aan de andere kant

Gelijk belonen

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. Werknemers die hetzelfde werk doen, geef je dus hetzelfde loon. Al mag een werkgever natuurlijk wel een werknemer hoger belonen omdat hij meer relevante werkervaring heeft.

Onderscheid in beloning tussen mannen en vrouwen, mensen met en zonder migratieachtergrond, voltijders en deeltijders, mensen met en zonder beperking of tijdelijke en vaste werknemers is wettelijk verboden.

Lees meer
Sfeerbeeld illustratie van vier poppetjes bestaande uit mannen en vrouwen met verschillende kleuren

Diversiteit

Als je personeelsbestand een afspiegeling is van de bevolking of van je klantenbestand, leeft je organisatie zich beter in in je klanten en help je ze dus beter. Dat is lastiger als je bijvoorbeeld alleen maar hoogopgeleide twintigers en dertigers in dienst hebt. Of voornamelijk mannen. Een divers personeelsbestand levert dus vaak financiële voordelen op.

Lees meer