Aniel Pahladsingh – plaatsvervangend lid

“Na mijn studie heb ik in verschillende functies voor de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) gewerkt. Ik heb in die tijd een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor het Europees migratiebeleid en de mensenrechten die daarmee samenhangen. Als plaatsvervangend Collegelid heb ik de mogelijkheid om de kennis die ik hierover heb opgedaan op een positieve manier in te zetten.”

Portretfoto van plaatstvervangend Collegelid Aniel Pahladsingh

Aniel is in 2017 benoemd als plaatsvervangend lid bij het College en houdt zich onder andere bezig met geschillen over mensenrechtenbescherming. Daarnaast is hij Coördinerend EU recht, jurist bij de Raad van State en sinds 2010 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Hier beslecht hij geschillen op verschillende rechtsterreinen binnen het bestuursrecht.

Aniel heeft verschillende juridische boeken en artikelen geschreven. Zijn boeken gaan over het Europees (migratie)beleid met een bijzondere belangstelling voor mensenrechten zoals het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Vanwege zijn positie als plaatsvervangend lid kun je Aniel niet rechtstreeks benaderen.