Anja Eleveld - plaatsvervangend collegelid

Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Anja Eleveld

"Mensenrechten bieden mensen een minimumbescherming. In mijn werk bij de sociaal raadslieden en het vluchtelingenwerk heb ik gezien hoe belangrijk mensenrechten zijn. Ook op andere terreinen. Al was het maar als leidraad hoe we omgaan met elkaar."

Anja is Universitair docent en onderzoeker arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit. Haar onderzoek richt zich op juridische en sociale aspecten van de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Anja is daarnaast lid van de beoordelingscommissie onderzoek & wetenschap van het Bureau Clara Wichmann, coördinator van de werkgroep sociaal en Europees recht van de Vereniging voor Vrouw en Recht en bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid.