Brenda Frederiks - plaatsvervangend collegelid

Ik zet mij al jaren in voor het verbeteren van de rechtspositie van mensen met een (verstandelijke) beperking of psychogeriatrische aandoening met als centraal thema dwang. Als lid van het College hoop ik mijn bijdrage aan het verbeteren van de rechtspositie van kwetsbare mensen verder uit te kunnen breiden. Er is nog heel veel winst te behalen als het gaat om dit thema.  

Mr. dr. B.J.M. (Brenda) Frederiks doceert gezondheidsrecht aan het Amsterdam UMC. Zij is sinds mei 2021 plaatsvervangend Collegelid en is gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking en verricht ook nu nog veel onderzoek op dit terrein. Vanuit die achtergrond heeft Brenda onder meer veel kennis van de wetgeving inzake gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In de afgelopen jaren vormden oordelen over deze discriminatiegrond steeds de grootste categorie binnen de door het College uitgesproken oordelen. En ook in zaken die betrekking hebben op andere discriminatiegronden gaat het met regelmaat over kwesties die raken aan dienstverlening binnen de gezondheidszorg. Het College beschikt momenteel niet over leden of bureaumedewerkers met een specifieke deskundigheid in die hoek, zodat mevrouw Frederiks als plaatsvervanger hier echt iets kan toevoegen. Daarnaast beschikt zij als (plaatsvervangend) voorzitter van diverse klachtencommissies en als lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over een flinke hoeveelheid ervaring in een oordelende rol.

Vanwege haar positie als plaatsvervangend Collegelid is Brenda niet rechtstreeks te benaderen.