Carina van Eck - collegelid

Portretfoto van collegelid Carina van Eck

“Mensenrechten en gelijke rechten krijgen vooral betekenis in het dagelijks leven: bij het vinden van werk, onderwijs, rechtszekerheid en sociale rechten. De meeste mensen zullen het daarmee eens zijn. Toch blijkt dat discriminatie nog regelmatig voor komt. Dat zie ik bijvoorbeeld terug in de klachten over discriminatie die ik wekelijks behandel. Ook komen nog steeds mensen in de knel in Nederland. Daar vraag ik aandacht voor bij de verantwoordelijke instanties om hun situatie te verbeteren.” 

Carina heeft een achtergrond als wetenschapper, programmamanager en adviseur op het gebied van terrorismebestrijding, de aanpak van geweld, het vreemdelingenvraagstuk en internationale samenwerking (EU/VN). Zij werkte onder meer voor het ministerie van Justitie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) in Génève. Carina is vanaf maart 2010 werkzaam bij de Commissie Gelijke Behandeling, dat is opgegaan in het huidige College voor de Rechten van de Mens. Sinds mei 2014 is zij lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden en juryvoorzitter van de Hanneke Steenbergen scriptieprijs. Sinds eind 2016 is zij ook rechter-plaatsvervanger bij de sector strafrecht van de rechtbank Amsterdam.

Je kunt Carina benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties:

  • lichamelijke integriteit
  • strafrecht en rechtspleging
  • non-discriminatie en gelijke behandeling (Project Dichtbij & Drempelvrij)
  • sociale rechten, waaronder dakloosheid
  • vrouwenrechten.

Mail mij