College voor professionals

Sfeerbeeld van diverse mensen die een station uit komen lopen

We willen allemaal dat onze mensenrechten in Nederland goed zijn beschermd. Hier zijn we samen verantwoordelijk voor. Als professional bij de overheid, in het onderwijs of in de zorg. Maar ook als ondernemer of door jouw rol binnen het bedrijfsleven.

Mensenrechten in je werk

Als professional krijg je in je werk wel eens met mensenrechten te maken. Bijvoorbeeld als je verantwoordelijk bent voor het aannemen van personeel of als je bij de politie werkt of journalist bent. Maar ook beleidsmakers spelen een belangrijke rol voor de mensenrechten in Nederland. Het is begrijpelijk dat je in je werk niet dagelijks aan mensenrechten denkt. Er zijn heel veel wetten en afspraken. We zijn wel verplicht ons eraan te houden. Het College heeft veel kennis in huis om hier samen met jou mee aan de slag te gaan.

Advies en informatie

Loop je in jouw organisatie of bij het maken van beleid tegen zaken aan die met mensenrechten of discriminatie te maken hebben? Dan kan je bij het College terecht voor informatie en advies.

Oordeel omtrent eigen handelen

Bedrijven en organisaties hebben ook de mogelijkheid om hun eigen beleid door het College te laten toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving. Dat noemen we een oordeel omtrent eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan een bepaling in een arbeidsvoorwaardenregeling die niet op alle werknemers van een bedrijf toepassing is. Als dat bedrijf zich afvraagt of het daarmee verboden onderscheid maakt, dan kan het daarover een verzoek om een oordeel indienen. Aan de hand van nadere vragen en eventueel een gesprek met het bedrijf bekijkt het College allereerst of met de bepaling onderscheid wordt gemaakt op grond van één van de persoonskenmerken die de gelijkebehandelingswetgeving beschermt. En indien dat het geval is of daarop een wettelijke uitzondering van toepassing is waardoor niet in strijd met deze wetgeving wordt gehandeld. In sommige gevallen zal het College ook de visie van de ondernemingsraad bij zijn oordeelsvorming betrekken.

Trainingen over mensenrechten

Je bent je in je werk of in je persoonlijk leven vaak niet bewust van alle mensenrechten die er spelen. Vooral in je werk kan het helpen als je weet hoe het precies zit. Wij bieden verschillende trainingen over mensenrechten.

Sfeerbeeld van lezende studenten bij tekst over trainingen over mensenrechten

Trainingen over mensenrechten

Bekijk hier onze trainingen

Mensenrechten op school

Het is belangrijk om niet alleen in de klas, maar ook schoolbreed aandacht te geven aan mensen- en kinderrechten. Een school die vanuit mensenrechten denkt en werkt, kan een samenhangende visie en aanpak formuleren. Wij helpen onderwijsinstellingen hieraan invulling te geven met de toolbox mensenrechten voor primair en voortgezet onderwijs.

Mensenrechten inspireren

Vaak denken we bij mensenrechten aan landen die heel ver weg zijn. Maar ook in Nederland gaan er zaken mis en kunnen we nog veel verbeteren. Er is dus veel te vertellen over de mensenrechtensituatie in Nederland. Onze medewerkers en collegeleden hebben veel kennis waar ze een boeiende lezing over kunnen geven tijdens jouw evenement of samenkomst.

Neem contact op

Wil je met ons samenwerken, zoek je een inspirerende spreker of heb je een vraag over mensenrechten binnen je werk of beleid? Neem dan contact met ons op.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?