Contact

Ben je gediscrimineerd of heb je een vraag over mensenrechten? Wil je weten of je met je klacht bij ons terecht kunt of wil je eerst weten of er nog andere oplossingen zijn?

Landelijke maatregelen en bereikbaarheid College

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in verband met het coronavirus maatregelen getroffen om zoveel mogelijk fysieke zittingen te kunnen houden, met inachtneming van de RIVM- richtlijnen. Alleen als het echt niet mogelijk is voor een van de partijen om fysiek bij de zitting aanwezig te zijn, kan de zitting via een videoverbinding worden bijgewoond. Lees hier meer over de maatregelen die het College getroffen heeft in verband met het coronavirus. 

Discriminatieklacht voorleggen?

Het College toetst individuele situaties aan de Wet voor Gelijke Behandeling. Is er wel of geen sprake van discriminatie? Een verzoek om een oordeel kun je rechtstreeks aanvragen via het online meldformulier

Zitting bijwonen?

Om te komen tot een uitspraak vindt een openbare zitting plaats. In de zittingsagenda vind je een overzicht van de geplande welke zittingen.

Training of lezing?

Wij bieden trainingen over diverse mensenrechtenkwesties en de leden van het College kunnen een lezing geven over een specifiek onderwerp. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Persvoorlichting

Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met een van onze persvoorlichters. De zittingen zijn openbaar. Om de privacy van de belanghebbenden en het publiek te waarborgen is voor het bijwonen van een zitting de persrichtlijn van het College van toepassing.

Postadres

Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T (030) 888 38 88 (iedere werkdag tussen 10:00 en 13:00)
F (030) 888 38 83

Bezoekadres

Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht

Download de routebeschrijving. De meest recente informatie vind je op 9292.nl

Klachtenregeling van het College voor de Rechten van de Mens

Wij vinden het van groot belang om op zorgvuldige wijze om te gaan met personen die contact met ons hebben. Het kan voorkomen dat er aanmerkingen zijn op onze werkwijze. Daarom is er een klachtenregeling opgesteld. Om twee redenen. We willen de klachten naar ieders tevredenheid oplossen. En we willen van de klacht leren, zodat we zo nodig wijzigingen in ons interne beleid kunnen aanbrengen.

Lees hoe de klachtenregeling werkt en bekijk hier de toelichting bij dit document.

Privacyreglement

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiervoor hanteren we een privacyreglement.