Contact

Ben je gediscrimineerd of heb je een vraag over mensenrechten? Wil je weten of je met je klacht bij ons terecht kunt of wil je eerst weten of er nog andere oplossingen zijn?

Wij zijn iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar tijdens het juridisch spreekuur op (030) 888 38 88. Je kunt je verzoek, vraag of opmerking ook per mail (info@mensenrechten.nl) of post verzenden. Vergeet daarbij niet je adres en telefoonnummer te vermelden.

Indien je na maximaal twee weken geen reactie hebt ontvangen op een e-mail, kan het zijn dat onze e-mails automatisch als spam (ongewenste e-mail) zijn gemarkeerd. Controleer in dit geval je spamfolder. 

Discriminatieklacht voorleggen?

Het College toetst individuele situaties aan de Wet voor Gelijke Behandeling. Is er wel of geen sprake van discriminatie? Een verzoek om een oordeel kun je rechtstreeks aanvragen via het klachtenformulier. 

Zitting bijwonen?

Om te komen tot een uitspraak vindt een openbare zitting plaats. In de zittingsagenda vind je een overzicht van de geplande welke zittingen.

Training of lezing?

Wij bieden trainingen over diverse mensenrechtenkwesties en de leden van het College kunnen een lezing geven over een specifiek onderwerp. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Persvoorlichting

Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met een van onze persvoorlichters. De zittingen zijn openbaar. Om de privacy van de belanghebbenden en het publiek te waarborgen is voor het bijwonen van een zitting de persrichtlijn van het College van toepassing.

Postadres

Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T (030) 888 38 88 (iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00)
F (030) 888 38 83

Bezoekadres

Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht

Download de routebeschrijving (geüpdate op 05 juli 2016). Let op: door de werkzaamheden op Utrecht Centraal wisselt het busplatform regelmatig. De meest recente informatie vind je op www.9292.nl 

Klachtenregeling van het College voor de Rechten van de Mens

Wij vinden het van groot belang om op zorgvuldige wijze om te gaan met personen die contact met ons hebben. Het kan voorkomen dat er aanmerkingen zijn op onze werkwijze. Daarom is er een klachtenregeling opgesteld. Om twee redenen. We willen de klachten naar ieders tevredenheid oplossen. En we willen van de klacht leren, zodat we zo nodig wijzigingen in ons interne beleid kunnen aanbrengen.

Lees hier hoe de klachtenregeling werkt en bekijk hier de toelichting bij dit document.

Privacyreglement

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiervoor hanteren we een privacyreglement.


Volledige naam