Contact

Ben je gediscrimineerd of heb je een vraag over mensenrechten? Wil je weten of je met je klacht bij ons terecht kunt of wil je eerst weten of er nog andere oplossingen zijn?

Wij zijn iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar tijdens het juridisch spreekuur. Je kunt je verzoek, vraag of opmerking ook per mail of post verzenden. Vergeet daarbij niet je adres en telefoonnummer te vermelden.

Juridisch spreekuur iedere werkdag tussen 10.00 – 16.00 uur:

(030) 888 38 88 of info@mensenrechten.nl

Discriminatieklacht voorleggen?

Het College toetst individuele situaties aan de Wet voor Gelijke Behandeling. Is er wel of geen sprake van discriminatie? Een verzoek om een oordeel kun je rechtstreeks aanvragen via het klachtenformulier. 

Zitting bijwonen?

Om te komen tot een uitspraak vindt een openbare zitting plaats. In de zittingsagenda vind je een overzicht van de geplande welke zittingen.

Training of lezing?

Wij bieden trainingen over diverse mensenrechtenkwesties en de leden van het College kunnen een lezing geven over een specifiek onderwerp. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Persvoorlichting

Ben je journalist en heb je een persvraag, interviewverzoek of wil je een zitting bijwonen? Neem contact op met een van onze persvoorlichters. De zittingen zijn openbaar. Om de privacy van de belanghebbenden en het publiek te waarborgen is voor het bijwonen van een zitting de persrichtlijn van het College van toepassing.

T (030) 888 38 88 (8.30 tot 17.00 uur)

Marysha Molthoff 06 52 30 73 28
Nacha Rakraki 06 29 60 59 65
Barbara Bos 06 11 91 05 10
College voor de Rechten van de Mens

Postadres

Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T (030) 888 38 88 (iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00)
F (030) 888 38 83
Bezoekadres

Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht
Download de routebeschrijving (geüpdate op 05 juli 2016). Let op: door de werkzaamheden op Utrecht Centraal wisselt het busplatform regelmatig. De meest recente informatie vind je op www.9292.nl 

Klachtenregeling van het College voor de Rechten van de Mens

Wij vinden het van groot belang om op zorgvuldige wijze om te gaan met personen die contact met ons hebben. Het kan voorkomen dat er aanmerkingen zijn op onze werkwijze. Daarom is er een klachtenregeling opgesteld. Om twee redenen. We willen de klachten naar ieders tevredenheid oplossen. En we willen van de klacht leren, zodat we zo nodig wijzigingen in ons interne beleid kunnen aanbrengen.

Lees hier hoe de klachtenregeling werkt en bekijk hier de toelichting bij dit document.

Privacyreglement

Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiervoor hanteren we een privacyreglement.


Volledige naam