Corrie ter Veer - plaatsvervangend collegelid

Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Corrie ter Veer

“Als vrijwilliger bij Amnesty International tijdens mijn studietijd en later als lid van het landelijk bestuur ben ik geconfronteerd met schrijnende mensenrechtenschendingen in het buitenland. Mensenrechten zouden juist bescherming moeten bieden, ook in Nederland, bijvoorbeeld tegen discriminatie bij de toegang tot werk of onderwijs. Ik ben blij dat ik hier als plaatsvervangend lid van het College een positieve bijdrage aan kan leveren.”

Corrie is sinds 1 september 2016 plaatsvervangend lid van het College. Zij is daarnaast al ruim 25 jaar rechter op het gebied van strafrecht, familierecht en civiel recht. Eerst bij een rechtbank, daarna bij een gerechtshof. Corrie is daarnaast voorzitter van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie.

Vanwege haar positie als plaatsvervangend lid kun je Corrie niet rechtstreeks benaderen.