Detentie van migranten

De Nederlandse regering publiceerde in 2013 een conceptwetsvoorstel waarmee het regime van vreemdelingenbewaring apart geregeld wordt van het strafrecht. Dit is belangrijk, omdat migranten in vreemdelingenbewaring, niet strafrechtelijke veroordeeld zijn en dus ook niet als criminelen behandeld moeten worden. Toch is het College niet helemaal tevreden over het conceptwetsvoorstel. De belangrijkste verbeterpunten zette het College op een rij in een advies aan staatssecretaris Teeven.

Als migranten ons land binnenkomen via een vliegveld of haven en ze kunnen niet de juiste papieren tonen, worden ze automatisch in detentie geplaatst. Dit heet grensdetentie. Hier maakt het College zich grote zorgen over. Het is belangrijk dat in ieder individueel geval gekeken wordt of detentie de juiste keuze is. Iemand gevangenzetten is namelijk een hele ingrijpende maatregel die alleen moet worden toegepast als er geen goede alternatieven zijn. Het College publiceerde in juni 2014 een advies over grensdetentie en doet daarin een aantal aanbevelingen aan de regering.

Ten slotte kondigde de regering in mei 2014 een beleidsverandering aan waarmee gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarigen vreemdelingen in sommige situaties anders opgevangen worden. Er komt een nieuwe opvanglocatie waar de hekken grotendeels aan het zicht worden onttrokken en de bewakers geen uniform dragen. Dit moet het gevoel dat mensen ‘gevangen’ zijn, verminderen. Toch gaat ook hier de deur op slot en kunnen de bewoners niet zomaar gaan en staan waar zij willen. Daarom vindt het College het belangrijk dat ook deze locatie alleen gebruikt wordt als er geen alternatieven zijn waarbij de vreemdelingen gewoon in vrijheid blijven.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?