Dick Houtzager - collegelid

Portretfoto van collegelid Dick Houtzager

“Mensenrechten moeten meer zijn dan alleen afspraken op papier. Wat mij drijft is de wens om met mensenrechten daadwerkelijk een verschil te maken. Bij het College heb ik die mogelijkheid. Bijvoorbeeld door mensen bewust te maken van hun rechten en door gemeenten, provincies en het Rijk te helpen hun wetten en beleid mensenrechtenproof te maken.”  

Dick werkt sinds begin 2010 bij de Commissie Gelijke Behandeling, het huidige College voor de Rechten van de Mens. Eerder deed hij ervaring op als rechtshulpverlener en werkte hij in Pakistan en Tanzania. Na terugkeer uit Afrika specialiseerde hij zich in het Europees en internationaal recht, met speciale aandacht voor de thema's ras en handicap. Bij het expertisebureau Art.1 deed hij ervaring op met onderzoek en voorlichting. Hij is enkele jaren voorzitter geweest van SOLGU, een belangenbehartiger voor mensen met een handicap. Naast zijn werk bij het College is Dick redacteur van het tijdschrift Handicap & Recht en lid van de Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingenrecht, de Commissie Meijers. Van 1 september tot 31 oktober 2018 werkt Dick als adviseur non-discriminatie bij de Gemeentelijke Ombudsman Den Haag.

Je kunt Dick benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van zijn specialisaties:

rechten van mensen met een beperking (Internationaal, Lokaal beleid, Politieke participatie, Digitale toegankelijkheid, Toegang tot de rechter, Onderwijs, Migranten met een h/cz, Vrouwen met een h/cz, Arbeid, Vervoer, Zelfstandig wonen, Monitoring) en Caribisch Nederland.