Monitor Discriminatiezaken 2018

De Monitor Discriminatiezaken geeft in aanvulling op het jaarverslag meer informatie over de wettelijke taken die het College voor de Rechten van de Mens uitvoert. Dit is de derde monitor die het College publiceert.

Het aantal meldingen en verzoeken om een oordeel neem sinds de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens in 2012 (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) toe. In 2018 ontving het College 4.583 vragen en meldingen over vermoedelijke discriminatie en mensenrechten. Het College handelde 517 verzoeken om een oordeel af en oordeelde 149 keer, waarbij het in 42% van de zaken verboden onderscheid vaststelde.

De meeste vragen en meldingen die het College voor de Rechten van de Mens in 2018 ontving, betroffen discriminatie vanwege geslacht, waarvan het merendeel handelde over zwangerschap. Op de voet gevolgd door discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte. Wat ook opvalt in de Monitor is dat het College vorig jaar aanzienlijk meer meldingen en verzoeken om een oordeel kreeg van woonwagenbewoners.

Wat kun je zelf doen

Als je denkt dat je te maken hebt met discriminatie, kun je contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens. Je kunt het College vragen stellen over discriminatie, discriminatie melden of een verzoek indienen je klacht te onderzoeken en een oordeel te geven. Om een oordeel te kunnen geven moet het verzoek gaan over werk of het aanbieden van goederen en diensten, zoals onderwijs, wonen, uitgaan, zorg, financiële dienstverlening, vervoer of sociale bescherming. Daarnaast moet het verzoek betrekking hebben op één van de ‘non-discriminatiegronden’ uit de gelijke behandelingswetgeving. Dat zijn gronden waarop niet gediscrimineerd mag worden zoals: ras, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, politieke overtuiging, godsdienst en levensovertuiging, leeftijd, handicap of chronische ziekte.

Beleid toetsen

Bedrijven en organisaties kunnen nieuw beleid dat ze willen invoeren toetsen bij het College. Het College oordeelt dan of het beleid al dan niet in strijd is met de gelijkebehandelingswetgeving. Het College ziet dat werkgevers soms onbewust verboden onderscheid maken. Om dat te voorkomen, geeft het College voorlichting, zoals de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’.

Monitor Discriminatiezaken en Jaarverslag 2018

Bekijk hier de discriminatiemonitor en het jaarverslag 2018 van het College voor de Rechten van de Mens.

Lees hier het nieuwsbericht 'Meeste meldingen: discriminatie vanwege geslacht, handicap of chronische ziekte'.