Een nieuwe blik op menswaardige zorg

Een nieuwe blik op menswaardige zorg

Mensenrechten hebben betrekking op iedereen. Ook op ouderen in verpleeghuizen, een kwetsbare groep die niet altijd voor zichzelf op kan komen.

In de verpleeghuiszorg hangen mensenrechten nauw samen met alledaagse handelingen. Handelingen die voor de buitenwereld vaak klein lijken, maar die op de levens van ouderen een grote impact hebben, doordat ze invloed hebben op hun waardigheid.

Februari 2016 presenteerde het College voor de Rechten van de Mens en onderzoek naar de naleving van mensenrechten in verpleeghuizen. Hierin staan de resultaten van een kwalitatief onderzoek in zes verpleeghuizen. Zorgprofessionals doen hard hun best om, met de bestaande middelen, cliëntgerichte zorg te verlenen. Door het mensenrechtenperspectief op te nemen in de dagelijkse verzorging kunnen zij, met relatief kleine middelen, een groot positief verschil bewerkstelligen in het bestaan van ouderen.

 

DOWNLOAD DEZE POSTER (PDF, 3.5 MB)

 

DOWNLOAD DEZE POSTER (PDF, 3.5 MB)

 

DOWNLOAD DEZE POSTER (PDF, 3.5 MB)

Deel bericht