Emile Hofhuis - plaatsvervangend collegelid

Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Emile Hofhuis

“Als lid en vervolgens ondervoorzitter van het College heb ik mij jarenlang ingezet voor het bevorderen van gelijke behandeling en non-discriminatie. De praktijk van alle dag laat zien dat daar nog een wereld te winnen is. Met name arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem. Ook als plaatsvervangend lid blijf ik mij graag inzetten voor de bestrijding hiervan.”

Emile was sinds 2007 lid van de Commissie Gelijke Behandeling, die is opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. Voor die tijd werkte hij bij de MBO Raad waar hij zich vooral bezig hield met de thema's arbeidsvoorwaarden en juridische aangelegenheden. Zo voerde hij onder meer de onderhandelingen met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden voor het mbo. In 2017 is zijn benoemingstermijn bij het College afgelopen. Sindsdien is hij als plaatsvervangend lid aan het College verbonden. Naast zijn werk voor het College is Emile voorzitter van de interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden van het ROC Mondriaan in Den Haag en vicevoorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Vanwege zijn positie als plaatsvervangend lid kun je Emile niet meer rechtstreeks benaderen.