Galina Cornelisse - Plaatsvervangend collegelid

Portret van Galina

Mr. dr. G. (Galina) Cornelisse is als universitair hoofddocent internationaal & Europees recht verbonden aan de afdeling Transnational legal studies van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Galina is sinds mei 2021 plaatsvervangend Collegelid. Zij heeft veel gepubliceerd over doorwerking van het EU-recht op verschillende rechtsterreinen, waaronder het gelijkebehandelingsrecht, en begeleidde als co-promotor onder meer een onderzoek naar de toetsing en het bewijs van leeftijdsdiscriminatie in het Europese recht. Vanuit haar wetenschappelijke rol heeft zij met regelmaat als adviseur of expert opgetreden in de rechtspraktijk, onder meer voor het Europees Parlement en voor (internationale) ngo’s.

Vanwege haar positie als plaatsvervangend Collegelid is Galina niet rechtstreeks te benaderen.