Gedwongen opname in de geestelijke gezondheidszorg

De wetgeving waarmee het mogelijk is om mensen tegen hun zin op te nemen in psychiatrische instellingen, wordt aangepast. Twee wetsvoorstellen zijn in behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer. Onder andere om het Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg. Het College benadrukt dat zorgverleners die in deze sector werken, moeten begrijpen dat hun werk mensenrechten raakt. Ook moet goed bekeken worden of de nieuwe wetgeving voldoet aan de eisen van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Daarnaast is het belangrijk dat een mentaliteitsverandering optreedt bij de professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Bij zowel de hulpverleners die direct met de patiƫnten werken, als bij het management en de directie. Zij moeten het belang inzien van alternatieven voor gedwongen opname en het gebruik van dwangmaatregelen. Pas dan is het mogelijk om resultaten voor de lange termijn te boeken en het beleid om dwangmaatregelen te verminderen de standaard te maken.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?