Geneviève Lieuw - collegelid

Portretfoto van collegelid Geneviève Lieuw

“Ik geloof in een betere wereld voor allen. Als Collegelid, maar ook als consultant internationale kinderrechten en lid van de raad van toezicht van een opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil ik een bijdrage leveren aan het realiseren van die wereld.”

Geneviève Lieuw heeft een achtergrond als adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij heeft veel ervaring met mensenrechtenprojecten op nationaal en internationaal niveau. Verder heeft zij specifieke expertise over de praktische toepassing van mensenrechten. Geneviève Lieuw is sinds 2017 collegelid. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Rosa Manus, een stichting die slachtoffers van huiselijk geweld begeleidt en opvangt en doet zij als consultant diverse internationale mensenrechtenprojecten voor organisaties zoals Unicef.

Je kunt Geneviève benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties: 

  • Mensenrechten in het Caribische deel van het Koninkrijk;
  • Sociale rechten (huwelijk en gezin);
  • Nationaliteit (recht op een nationaliteit voor kinderen, voorkomen van staatloosheid);
  • LHBTIQA+;
  • Verschillende rapportages aan VN en op Europees niveau;
  • Gendergelijkheid

Mail Geneviève ▸