Geneviève Lieuw - collegelid

Portretfoto van collegelid Geneviève Lieuw

“Ik geloof in een betere wereld voor allen. Als Collegelid, maar ook als consultant internationale kinderrechten en lid van de raad van toezicht van een opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil ik een bijdrage leveren aan het realiseren van die wereld.”

Geneviève Lieuw is sinds 2017 collegelid. Geneviève heeft meer dan 20 jaar werkervaring bij verschillende Ministeries en ruime werkervaring in Caribisch Nederland. Lieuw combineert haar werk bij het College met nevenactiviteiten voor organisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen; dit sluit goed aan bij haar brede ervaring met mensenrechtenkwesties. Zo is zij onder andere lid van de bezwaarschriftenadviescommissie CAF 11 en vergelijkbare zaken bij de Belastingdienst, lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Arosa (die slachtoffers van huiselijk geweld opvangt en begeleidt) en bestuurslid van Stichting Pride Amsterdam. Daarnaast werkt zij als consultant aan diverse internationale mensenrechtenprojecten voor organisaties zoals Unicef.

Je kunt Geneviève benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties: 

  • Mensenrechten in het Caribische deel van het Koninkrijk;
  • Sociale rechten (huwelijk en gezin);
  • Nationaliteit (recht op een nationaliteit voor kinderen, voorkomen van staatloosheid);
  • LHBTIQA+;
  • Verschillende rapportages aan VN en op Europees niveau;
  • Gendergelijkheid

Mail Geneviève ▸