Inzicht in inclusie II

De factsheet en het rapport 'Inzicht in inclusie II' presenteren de uitkomsten van de meting van indicatoren met cijfers over de participatie van mensen met een beperking op het gebied van wonen, deel uitmaken van de maatschappij, onderwijs en werk in 2016. 

De meting geeft een uniek beeld van de naleving van het VN-verdrag handicap, dat bepaalt dat iedereen met een beperking volwaardig moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De meting is uitgevoerd door het CBS en onderzoeksbureau Nivel. 'Inzicht in inclusie II' is het vervolg op het rapport uit 2016 met cijfers over de situatie in 2012.