'Ja' voor leerkring Mensenrechten op school

Afbeelding van Leonard van Moolenbroek

'Iedere leerling heeft het recht om te worden wie die is. Dat is het motto van onze scholengemeenschap en daar hecht ik zelf ook groot belang aan.' , teamleider onderbouw vwo van CSW Van der Perre in Middelburg, hoefde er dan ook niet lang over na te denken toen het College voor de Rechten van de Mens hem vroeg deel te nemen aan de leerkring Mensenrechten op school. 'Ik zei gelijk impulsief ja. Ook op school heeft iedereen recht heeft op bescherming tegen ongelijke behandeling, tegen geweld en zo meer. De overheid moet hierop toezien en de rechten en vrijheden bevorderen.'

CSW Van der Perre is een christelijke school die zich sterk maakt voor het bijdragen aan goede doelen. 'We willen de leerlingen bijbrengen om te delen van wat je hebt. De huidige vluchtelingenproblematiek vind ik hartverscheurend. We denken er dan ook over om hier een actie over op te zetten.'

Naast Leonard nemen er ook enkele leerlingen deel aan de leerkring Mensenrechten op school. 'Samen hebben we de quick scan mensenrechten op school ingevuld en dat was een eyeopener. Eigenlijk doen we al veel aan mensenrechten maar dat noemen we niet expliciet zo.'

Ze hebben nu een werkgroep van docenten en leerlingen gevormd om te kijken hoe ze dit op hun school wel expliciet kunnen maken. Ze denken hierbij aan het ontwikkelen van een lessencyclus over mensenrechten of het organiseren van een aantal schoolbrede activiteiten.

De rijksoverheid is gestart met het ontwerpen van een nieuw curriculum voor het funderend onderwijs. Op de vraag of mensenrechten daarin meer nadruk moet krijgen is Leonard eveneens duidelijk: 'Ja zeker, dat zou expliciet in het curriculum een plek moeten krijgen. Dat stimuleert onderwijzend personeel om het ook echt in het onderwijs te integreren.'

Lees meer over de Leerkring Mensenrechten VOWil je iets kwijt over dit onderwerp?