Jaarlijkse Rapportage 2017

veiligheid

 

Iedereen heeft mensenrechten. Het maakt niet uit of iemand tot een bepaalde groep behoort, wel of niet werkt, jong of oud is of het wel of niet eens is met de regering. Mensenrechten zijn er niet alleen voor een ander, maar ook voor jou. Jij mag je mening geven, jij hebt het recht om te stemmen en jij hebt recht op onderwijs. Het College heeft naar aanleiding van zijn vijf jarig bestaan als nationaal mensenrechteninstituut een brede rapportage 2017 gemaakt over de stand van zaken van mensenrechten in Nederland, waaruit blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. 

 

Deze pagina geeft een beknopte impressie van de onderwerpen dit jaar. Bekijk verder de complete rapportage, de samenvatting, interviews en persoonlijke verhalen.

 

Huisvesting

vrijheidvanmeningsuiting

Het tekort aan betaalbare en passende woningen neemt niet af. Hieronder lijden onder andere jongeren, vrouwen, mensen met een beperking, mensen in armoede en mensen die uitstromen uit een (jeugd)opvang.

Toelichting op illustratie: Een groot aantal groepen lijdt onder het tekort van betaalbare en passende woningen wat niet afneemt. Het aantal mensen dat dak- en thuisloos is groeit.

'Wat betreft de zogenaamde zelfredzame daklozen zitten we echt met de handen in het haar. Voor deze groep bestaan er nauwelijks voorzieningen.'

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het interview met Caroline de Groot, oprichter van Bureau Straatjurist.

 

 

veiligheid

 

Het recht op goed onderwijs op basis van gelijke kansen

De kansen voor kinderen in het onderwijs zijn nog altijd ongelijk. Verschillende groepen kinderen gaan kortere of langere tijd niet naar school of hebben geen toegang tot dat onderwijs waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Toelichting op illustratie:  Onderwijs op maat houdt rekening met de diversiteit in de leerlingenpopulatie.

'Een verandering van het onderwijssysteem is noodzakelijk en onvermijdelijk.'

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het interview met Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht.

 

 

 

 

Zorg en ondersteuning voor volwassenen

vrijheidvanmeningsuiting

Mensenrechten van zelfstandig wonende ouderen kunnen in de knel komen als de overheid haar verplichtingen onvoldoende naleeft. Ouderen wonen langer thuis, ook als zij complexere zorg nodig hebben. Cliënten van verpleeghuizen zijn mensen met zware en complexe zorgvragen. 

Toelichting op illustratie: Een op mensenrechten gebaseerd kwaliteitskader biedt uitgangspunten en handelingsperspectief voor goede ondersteuning in de thuissituatie, beter inzicht in behoeften en biedt een concreet handvat voor zorgprofessionals en toezichthouders.

'Ik wil voor mezelf zorgen en als je dat niet meer kan, wil je dat met hulp van buitenaf.'

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het persoonlijke verhaal van Rietje van der Wart en Mirre Borger.

veiligheid

 

De flexibele arbeidsmarkt

Er is sprake van een voortdurende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de inkomens­positie van werknemers. De flexibilisering brengt vooral risico’s mee voor jongeren, mensen met een lagere opleiding, mensen met een migratieachtergrond, ouderen en vrouwen die zwanger zijn of willen worden. Beleid moet daarmee rekening houden.

Toelichting op illustratie: 44% van de vrouwen die zwanger worden, en van wie het contract afloopt, kreeg geen contract verleging. Vermoedelijk vanwege zwangerschap. 45% van de flex-medewerkers is jong. 35% van de 55- tot 75- jarigen met een baan had een flexibel contract of werkte als zelfstandige.

' Er was geen vuiltje aan de lucht, het nieuws over mijn ontslag kwam als een volslagen verrassing.'  Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het persoonlijke verhaal van Lena.

 

Geweld tegen minderjarigen en vrouwen

vrijheidvanmeningsuiting

Door onderzoek en bijvoorbeeld de #MeToo-beweging zijn de laatste jaren veel feiten over geweld in afhankelijkheidsrelaties boven water gekomen. Dit creëert een goed momentum om door te pakken.

Toelichting op illustratie: Geweld in de huiselijke sfeer blijft vaak onopgemerkt omdat het zich letterlijk achter gesloten deuren afspeelt. 45 % van de bevolking is ooit slachtoffer geweest van geweld in de huiselijke sfeer.

' Ruim één op de vijf vrouwen in Nederland krijgt te maken met huiselijk geweld. Kijk eens rond in je eigen vriendenkring en ga tellen.'

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het interview met Sara Etty, beleidsadviseur huiselijk geweld en projectleider tijdelijk huisverbod bij de GGD.

 

 

veiligheid

De vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en demonstratievrijheid

De toon van het politieke en publieke debat is feller geworden. Dat leidt tot discussies over wat mensen wel en niet mogen zeggen. Ook voor standpunten waar de meerder­heid van de bevolking het niet mee eens is, geldt de vrijheid van meningsuiting. Dat betekent niet dat vrije meningsuiting een vrijbrief is om te discrimineren of haat te zaaien.

Toelichting op illustratie:  Internet en social media verruimen de mogelijkheden om laagdrempelig te communiceren. 49% van de Nederlandse bevolking vindt dat iedereen vrij moet zijn om te zeggen wat men wil. Echter, als het om social media gaat is dit maar 24%.

' We hadden met van alles rekening gehouden, maar niet met boze witte mannen die al op de snelweg een blokkade zouden opwerpen.'  Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het persoonlijke verhaal van Mitchell Esajas.

 

Veiligheidsrisico's en mensenrechten

vrijheidvanmeningsuiting

Overheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om de veiligheid beter te beschermen. Zij mogen eerder ingrijpen om de kans op een misdrijf of ernstige overlast te verkleinen. Veel maatregelen maken echter inbreuk op de rechten en vrijheden van burgers. Dat mag alleen als de maatregel noodzakelijk en effectief is. Dat is niet altijd het geval.

Toelichting op illustratie: Meer bevoegdheden voor overheidsdiensten om de veiligheid beter te kunnen beschermen heeft gevolgen voor de rechten en vrijheden van mensen.

' Het veiligheidsdenken zal steeds meer groepen raken'.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het interview met Tamara Buruma, strafrechtadvocaat bij een advocatenkantoor.

 

 

 

veiligheid

De vrijheid van godsdienst

Voor gelovigen is er minder ruimte om in het openbaar hun godsdienst te uiten en hun religieuze voorschriften na te leven. In de openbare ruimte worden mensen die zichtbaar religieus zijn vaker verbaal en fysiek aangevallen. Iedereen moet vrij zijn of haar religie kunnen beleven.

Toelichting op illustratie: Neutraliteit is geen neutraal begrip. Voor de meeste ongelovigen is een onbedekt hoofd religieus-neutraal; voor gelovigen die het dragen van religieuze hoofdbedekking als verplichting zien, is een onbedekt hoofd vaak juist niet neutraal.

' Ik dacht: of ik mijn zaak nou win of verlies, ik heb mijn stem in ieder geval laten horen.'

Nieuwsgierig geworden? Bekijk onze rapportage en het persoonlijke verhaal van Aicha Albaki.

 

Toegang tot het recht en vrijheidsbeneming

vrijheidvanmeningsuiting

Bezuinigingen en streven naar efficiënte juridische procedures hebben geleid tot een beperkter recht op rechtsbijstand. Een goed functionerend rechtssysteem is nodig zodat mensen kunnen opkomen voor hun rechten. Dat betekent dat zij daar bijstand bij moeten krijgen als dat nodig is.

Toelichting op illustratie: Neem bij herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand niet het bezuinigingsdoel, maar het recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter als uitgangspunt.

'Rechtsbijstand; Tien jaar lang is de kaasschaaf erover heen gegaan.' 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het interview met Mies Westerveld, buitengewoon hoogleraar Toegang tot het recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

veiligheid

 

Het VN-Verdrag handicap

Het VN-Verdrag handicap is in werking getreden. Het is steeds duidelijker wat de regering moet gaan doen en er zijn al stappen gezet om het verdrag uit te voeren. Maar mensen met een beperking ervaren nog altijd veel belemmeringen waar het gaat om wonen, onderwijs, werk en meedoen in de samenleving. In een inclusieve samenleving komen de mensenrechten van iedereen tot hun recht.

Toelichting op illustratie: Mensen met een beperking ervaren nog veel problemen ten aanzien van toegankelijkheid.

' Zorg is iets anders dan inclusie.'We willen volledig mee kunnen doen.”'

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan onze rapportage en het persoonlijke verhaal van Xandra Koster.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?