John Morijn - collegelid

Portretfoto van collegelid John Morijn

"We mogen er trots op zijn dat mensenrechten zijn neergelegd in de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en in bindende internationale en EU afspraken. Dit is echter geen doel op zich, maar een startpunt om ze iedere dag weer toe te passen in concrete situaties. Samen met mijn collega's zet ik me in om mensenrechtenbescherming niet alleen een ‘papieren’ maar ook een geleefde werkelijkheid te maken, voor iedereen."

John Morijn (1977) studeerde Nederlands recht, Europees recht en mensenrechten. Hij promoveerde aan het Europees Universitair Instituut in Florence op een proefschrift over de verhouding tussen mensenrechten en internationale handel. John werkte als ambtenaar aan mensenrechtelijke dossiers bij de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Voor BZK werkte hij bijna vier jaar bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (EU) in Brussel. Sinds 2009 werkt John ook voor de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, inmiddels als bijzonder hoogleraar internationaal recht en internationale betrekkingen en als universitair docent mensenrechten. Hij is ook lid van de AVCZ Adviescommissie  voor Vreemdelingenzaken en van de Meijers Commissie. 

Mail JohnOnderwerpen

mensenrechten