Juridisch kader: Als je jonger bent dan 18 jaar

SoortNaam
Nationaal
  • Grondwet (Geheel)
  • AWGB (Art. 7)
  • WGBH/CZ (Art. 5b, 6)
  • WGBL (Art. 3)
VN-UVRM (Geheel)
VN- VerdragenAlle VN-verdragen zijn ook van toepassing op personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Specifiek voor kinderen:

  • Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK)
  • Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  • Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten
Raad van EuropaHet Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is ook van toepassing op personen die jonger zijn dan 18 jaar. Dit geldt ook voor overige wet- en regelgeving van de Raad van Europa. (Geheel)

Specifiek voor kinderen, een selectie:

  • Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Geheel)
Europese Unie
  • Handvest van de Grondrechten (Geheel, in het bijzonder art. 24 en 32)


Wil je iets kwijt over dit onderwerp?