Juridisch kader: Vrijheid van meningsuiting

SoortNaam
Nationaal
  • Grondwet (Art. 7)
  • Auteurswet
  • Wetboek van strafrecht (Art. 111-113, 131, 132, 137cde, 261, 262, 266)
VN- Verdragen
  • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) (Art. 19)
Raad van Europa
  • Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) (Art. 10)
Europese Unie
  • Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (Art. 11)


Wil je iets kwijt over dit onderwerp?