Mariam Chébti - collegelid

Portretfoto van collegelid Mariam Chébti

“Zowel in de advocatuur als bij de rechterlijke macht werkte ik mee aan juridisch gecompliceerde zaken. De zaken bij het College gaan maar om één rechtsgebied, maar zijn desondanks uitdagender van aard. Beoordelen of mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld zijn, vereist namelijk niet alleen kennis van het rechtsgebied, maar ook van de menselijke natuur. Het is een voorrecht om hier een constructieve bijdrage aan te mogen leveren.” 

Mariam is werkzaam geweest in de rechtspraak en de advocatuur. Zij is sinds 2016 plaatsvervangend-lid van het College en per juli 2017 Collegelid. Internationale en Europese mensenrechten vormen de rode draad in haar publicaties. Zij is liaison-officer geweest voor de Hoge Raad bij de Venice Commission van de Raad van Europa, het Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Mariam is ook voorzitter van de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Ze is redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht. Mariam is lid van de bezwarenadviescommissie van de provincie Zuid-Holland, voorzitter van de bezwarenadviescommissie van de Raad voor de Kinderbescherming. Ze is vice-voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. 

Je kunt Mariam benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties: 

  • recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer;
  • de uitingsvrijheid en de vrijheid van godsdienst;
  • kinderrechten, met name het recht op onderwijs;
  • verdragenrecht.

Mail Mariam ▸