Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen - plaatsvervangend collegelid

Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

“Respect voor de waardigheid en mensenrechten van ieder lid van de samenleving is wezenlijk. Tegelijkertijd is mijn ervaring dat mensenrechtenkwesties op alle terreinen van het recht kunnen spelen en steeds voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Het College verricht belangrijke taken voor de mensenrechtenbescherming en daar wil ik graag aan bijdragen.”

Mensenrechten vormen een speerpunt in Marjoleins dagelijkse werkzaamheden voor het Constitutioneel Beraad van de Raad van State. Zij houdt zich bezig met constitutionele vraagstukken bij wetgevingsadvisering en rechtspraak. Marjolein is verbindingsagent voor de Raad van State bij onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Zij was Co-President van de Joint Council on Constitutional Justice van de Venice Commission. Voor de Raad van Europa trad zij op als internationaal consultant. Marjolein heeft ruime ervaring met het leiden van hoorzittingen en het geven van presentaties in binnen- en buitenland. Haar publicaties gaan over rechtsvergelijkende, constitutionele en mensenrechtelijke onderwerpen.