Mensenrechten bij huiselijk geweld

Omdat huiselijk geweld veel vormen kan aannemen en een situatie over meerdere mensenrechten gaan kan gaan, zijn vrijwel alle mensenrechtenverdragen belangrijk.

Meer mensenrechten per situatie

Als iemand door een (ex-)partner wordt vermoord, gaat het over het recht op leven. Als ouders hun kind dwingen te trouwen met iemand is er sprake van een inbreuk op het recht te huwen met iemand van je eigen keuze. Als een kind door een ouder of verzorger wordt geslagen of seksueel wordt misbruikt, gaat het over het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit. Als een inwonende ouder in huis wordt opgesloten om te voorkomen dat zij of hij gaat dwalen, gaat het over het recht op vrijheid en het recht op bewegingsvrijheid. Ook het recht op gezondheid kan in het geding zijn.

Verplichtingen van de overheid

Veel van de verdragen die belangrijk zijn, beschrijven de verplichtingen van de overheid. Daar kunnen slachtoffers van huiselijk geweld in sommige gevallen rechten aan ontlenen, maar niet altijd.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?