Mensenrechten binnen de gemeente

In welke situaties kunnen ambtenaren te maken krijgen met mensenrechten? En welke mensenrechten zijn dit?

Bijvoorbeeld:

 • Het bestrijden van armoede - het recht op een behoorlijke levensstandaard;
 • De opvang van daklozen - het recht op huisvesting;
 • De opvang van asielzoekers - het recht op bescherming tegen vervolging;
 • Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en de opvang van slachtoffers - het recht op geestelijke en lichamelijke integriteit;
 • Het ophangen van camera‚Äôs om de veiligheid te vergroten - dit kan inbreuk maken op het recht op privacy;
 • Het bevorderen van LHBTI-emancipatie of het tegengaan van discriminatie in de horeca - het recht om niet te worden gediscrimineerd;
 • Het formuleren van jeugdbeleid - de rechten van het kind;
 • Het tegengaan van schooluitval - het recht op onderwijs;
 • Het beschikbaar maken van plaatsen voor het plakken van politieke of maatschappelijke posters - het recht op vrijheid van meningsuiting;
 • Zorgen dat mensen hun recht op demonstratie kunnen uitoefenen - het recht op vrijheid van vereniging en vergadering;
 • Zorgen dat mensen thuis kunnen blijven wonen - het recht om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij.


Wil je iets kwijt over dit onderwerp?