Mensenrechten en professionals

Iedereen is in de uitoefening van een beroep verantwoordelijk voor de bescherming van mensenrechten in Nederland. Als professional bij de overheid, in het onderwijs of in de zorg. Maar ook als ondernemer of in een functie binnen het bedrijfsleven.

Mensenrechten in je werk

Als professional heb je in je werk met mensenrechten te maken. Misschien niet dagelijks en misschien niet heel bewust. Maar wel als je bijvoorbeeld bij de politie werkt, journalist bent of verantwoordelijk bent voor het aannemen van personeel. Ook beleidsmakers zijn veel bezig met mensenrechten in Nederland. Ook al denken we in ons werk niet dagelijks aan mensenrechten, we zijn wel verplicht ons eraan te houden.

Oordeel omtrent eigen handelen

Bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om hun eigen beleid te laten toetsen aan de wetgeving over gelijke behandeling. Een bedrijf vraagt het College dan om een oordeel omtrent eigen handelen.

Bijvoorbeeld: een bepaling in een arbeidsvoorwaardenregeling is niet op alle werknemers van een bedrijf toepassing. Het bedrijf vraagt zich af of het daarmee verboden onderscheid maakt en dient daarover een verzoek om een oordeel in. Het College stelt vragen en voert eventueel een gesprek met het bedrijf. Soms vraagt het College ook naar de visie van de ondernemingsraad. Op die manier bekijkt het College allereerst of de bepaling onderscheid maakt op persoonskenmerken die worden beschermd door de wet. Is er sprake van onderscheid, dan toetst het College of misschien een wettelijke uitzondering van toepassing is. Dat zou betekenen dat het onderscheid in dit geval niet verboden is.

Meer informatie of een oordeel omtrent eigen handelen aanvragen? Dan kun je terecht bij de Front Office van het College voor de Rechten van de Mens, via 030 – 888 38 88 of info@mensenrechten.nl.

Trainingen over mensenrechten

Vaak zijn mensen er zich niet zo van bewust dat zij in hun werk met mensenrechten bezig zijn. Een baliemedewerker, een arts, een docent en een treinconducteur bijvoorbeeld. Allemaal hebben zij een rol in bescherming van mensenrechten. Maar hoe precies? Als iedereen op zijn werk daar bewuster van is, dragen we samen bij aan betere mensenrechtenbescherming in Nederland. Het College heeft daarom verschillende trainingen over mensenrechten ontwikkeld.

Vacaturecheck

Een vacature is één van de eerste indrukken die je als bedrijf afgeeft aan je toekomstige werknemers. Je bent op zoek naar die beste kandidaat, maar hoe voorkom je dat je door bepaalde eisen in de vacature goede kandidaten onbedoeld uitsluit en misschien wel in strijd handelt met de wet? Het College voor de Rechten van de Mens helpt je een eindje op weg met deze vacature check.

Trainingen over mensenrechten

Bekijk hier onze trainingen

Advies en informatie

Wil je mensenrechtenbescherming versterken in je organisatie? Wil je sparren over beleidsontwikkeling vanuit een mensenrechtenperspectief? Heb je vragen over anti-discriminatieprotocollen op de werkvloer? Bij het College kan je terecht voor advies, trainingen en informatie.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?

Onderwerpen

mensenrechten