Mensenrechten van mensen met een beperking

Als je een beperking hebt, heb je het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen, het openbaar vervoer, maar ook van websites. Of het recht op onderwijs, werk of zelfstandig wonen.

De wet stelt allerlei eisen aan toegankelijkheid. De tekst op deze website bijvoorbeeld moet toegankelijk zijn voor blinden en slechtzienden. En het gebouw van het College is toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking is nog veel te verbeteren in Nederland.

VN-verdrag handicap

Het College is toezichthouder op het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap) dat in Nederland geldt. Dat betekent dat het College toezicht houdt op de inspanningen van de overheid: gebeurt er genoeg om de mensenrechten van mensen met een beperking te beschermen en te bevorderen?

Lees meer over VN-verdrag handicap

Toegang met een beperking

Voor mensen met een beperking blijken bijvoorbeeld winkels en toiletten niet altijd toegankelijk te zijn. Ook websites zijn niet altijd goed toegankelijk. Voor mensen die moeite hebben met lezen of een verstandelijke beperking hebben, zijn informatieve teksten vaak te moeilijk.

Lees meer

Onderwijs met een beperking

Sommige kinderen met een beperking zitten thuis, omdat scholen hen niet toelaten. Scholieren met een beperking krijgen soms een lager studieadvies dan medescholieren zonder beperking, terwijl zij dezelfde schoolresultaten hebben. Ook stoppen studenten soms voortijdig met hun studie, omdat hun opleiding niet zorgt voor aanpassingen.

Lees meer

Werken met een beperking

Als je een beperking hebt, is het in Nederland lastig om een baan te vinden of te houden, omdat werkgevers soms vooroordelen hebben over mensen met een beperking. Ze denken dat je minder productief bent of vaker ziek. Of ze gaan ervan uit dat je vanwege je beperking bepaalde werkzaamheden niet kan uitoefenen. Discriminatie? Soms wel.

Lees meer

Zelfstandig wonen met een beperking

In het VN-verdrag handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De overheid moet ervoor zorgen dat je met een beperking inderdaad zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en echt deel uit kunt maken van de maatschappij, zonder belemmeringen.

Lees meer