Campagnebeeld met tekst Wie wordt mensenrechtenmens 2018 met op drie kanten van een kubus de afbeelding van Beau van Erven Dorens, Edo Paardekooper Overman en de straatdokters.

MensenrechtenMens 2018

We hebben het goed in Nederland. Maar toch staan mensenrechten nog vaak onder druk. Elke dag zetten veel mensen zich in voor mensenrechten van anderen. Vaak zonder dat ze het weten en zo benoemen. Deze inzet is van groot belang en willen wij ondersteunen. 

Wij kennen daarom op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, voor het eerst de titel MensenrechtenMens 2018 toe aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensenrechten in Nederland. Dit jaar is het thema dak- en thuisloosheid.

Genomineerden

Uit meer dan dertig inzendingen zijn door de jury drie kanshebbers op de titel MensenrechtenMens 2018 gekozen. In alfabetische volgorde: Beau van Erven Dorens, Edo Paardekooper Overman en de Straatdokters. 

Beau van Erven Dorens

Van Erven Dorens is genomineerd voor de eretitel MensenrechtenMens 2018 naar aanleiding van zijn televisieprogramma’s het Amsterdam- en het Rotterdam Project. Hij is hiervan zowel producent als presentator. Ook buiten deze programma’s spreekt hij zich uit over dak- en thuisloosheid. En bereikt daarmee een groot publiek: “Ik denk dat het belangrijk is dat we met zijn allen gaan beseffen dat we die daklozen wél heel goed kunnen helpen. Alleen vanuit dat aspect al zijn we het verplicht. Dak- en thuislozen worden nu vaak gezien als een nummer, maar het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Als we dat nou eens gaan realiseren, dan valt er heel wat te winnen”, aldus Van Erven Dorens.

Edo Paardekooper Overman

De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten - zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij betrekt andere ervaringsdeskundigen bij het veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Hij geeft zo een stem aan dak- en thuisloze mensen bij beleidsvorming. “Dakloosheid is de meest extreme vorm van uitsluiting. Jij hoort dat je niet meer mee mag doen. Jij hoort dat je moet boeten", aldus Edo Paardekooper Overman.

De Nederlandse Straatdokters Groep

Ook de Nederlandse Straatdokters komen op voor de dak- en thuisloze mensen in ons land. Ze zoeken deze doelgroep op, bieden medische hulp, doen onderzoek, organiseren symposia en slaan alarm naar de politiek om de zorg voor mensen die op straat leven te verbeteren. “Als Straatdokters brengen wij samen met dak- en thuisloze mensen een stem uit tegen eenzaamheid en verveling. Een stem tegen levenspijn, verdriet en angst van het niet gezien en gehoord worden. Een stem tegen het schenden van fundamentele Rechten van de Mens: erbij horen en meedoen”, aldus oprichter Igor van Laere.

Bekendmaking winnaar op 10 december

Op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, wordt in Het Huis Utrecht in Utrecht de winnaar bekend gemaakt. Een eretitel die de winnaar een platform geeft om meer bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het eigen netwerk te vergroten. Tijdens de uitreiking zijn minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn, Volksgezondheid en Sport aanwezig. De uitreiking is die dag tussen 9.30 - 12.30 uur via Social Media onder #mensenrechtenmens te vinden en ook per livestream via https://www.facebook.com/MensenrechtenNL te volgen.

Campagnebeeld met tekst Iedereen een thuis.

Dak- en thuisloosheid

Dak- en thuisloosheid is een groeiend mensenrechtenprobleem. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal dakloze mensen in zes jaar tijd met 74% is gestegen van 18.000 naar 31.000. 

Dak- en thuisloosheid

Wat krijgt de winnaar?

De prijs is een eretitel en biedt de winnaar en genomineerden een platform om bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het netwerk te vergroten.

Waarom deze mensenrechtenprijs?

In Nederland staan nog vaak mensenrechten onder druk. Niet iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Met deze prijs willen we daarom de mensen die zich zonder het te weten inzetten voor mensenrechten een steun in de rug geven. Tegelijkertijd hopen we dat iedereen zich meer bewust wordt van wat mensenrechten zijn. Als je weet wat je rechten zijn, ben je beter in staat je situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de overheid aan te spreken op deze rechten. 

Waarom dak- en thuisloosheid?

Dit jaar wordt voor de eerste keer de titel MensenrechtenMens 2018 toegekend. De ambitie is om elk jaar een MensenrechtenMens in het zonnetje te zetten met een wisselend thema. Dit jaar is gekozen voor dak- en thuisloosheid. Dak- en thuisloosheid is in Nederland een groeiend probleem en raakt onze mensenrechten in de kern. Wij hebben allemaal recht op een fatsoenlijke levensstandaard. Maar als je op straat leeft heb je geen dak boven je hoofd en ontbreekt het je bijvoorbeeld vaak aan goede zorg. 

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Een jury selecteerde uit ruim dertig aanmeldingen 3 genomineerden. Uit deze drie selecteren zij ook de winnaar. Hierbij stelden zij de volgende vragen:

  1. In hoeverre is het initiatief bijzonder en/of onderscheidend in om dak- en thuisloze mensen in Nederland te helpen aan een fatsoenlijk bestaan?

  2. Welke rol hadden de dak- en thuisloze mensen zelf bij het initiatief?

  3. Hoe zijn dak- en thuisloze mensen er door het initiatief op vooruit gegaan?

Wie zijn de juryleden?

De juryleden voor de toekenning van de MensenrechtenMens 2018 zijn:

70 jaar Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

Op 10 december is het niet alleen de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, maar is het ook precies 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aangenomen. Hierin worden in 30 artikelen afspraken over onze mensenrechten beschreven. Het eerste artikel bepaalt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zijn geboren. De menselijke waardigheid is immers de grondslag van alle mensenrechten. Iedereen heeft gelijke mensenrechten.

Contact

Heb je een vraag over over de MensenrechtenMens 2018 stuur ons dan een bericht.

Deel bericht

Onderwerpen