Campagnebeeld met tekst Wie wordt mensenrechtenmens 2018 en op een blok met portretten van verschillende mensen de tekst: Iedereen kan het worden

MensenrechtenMens 2018

We hebben het goed in Nederland. Maar toch staan mensenrechten nog vaak onder druk. Elke dag zetten veel mensen zich in voor mensenrechten van anderen. Vaak zonder dat ze het weten en zo benoemen. Deze inzet is van groot belang en willen wij ondersteunen. 

Wij kennen daarom op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, voor het eerst de titel MensenrechtenMens 2018 toe aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensenrechten in Nederland. Dit jaar is het thema dak- en thuisloosheid.

Bekendmaking genomineerden

Iedereen kon tot 4 november kandidaten aandragen als MensenrechtenMens 2018. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Op 26 november maken wij bekend wie genomineerd zijn en op 10 december wordt bekend wie MensenrechtenMens 2018 is geworden.

Wie kan een MensenrechtenMens worden?

Iedereen (persoon of organisatie) die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de mensenrechten van dak- en thuisloze mensen in Nederland. Soms zijn het de kleine acties die iemand zich weer menselijk laat voelen bijvoorbeeld een knipbeurt of kan iemand even ademhalen omdat hij of zij zich een paar dagen geen zorgen hoeft te maken over een verblijfplaats. Je mag ook jezelf of jouw organisatie voordragen. Kortom iedereen kan een MensenrechtenMens worden.

Campagnebeeld met tekst Iedereen een thuis.

Dak- en thuisloosheid

Dak- en thuisloosheid is een groeiend mensenrechtenprobleem. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal dakloze mensen in zes jaar tijd met 74% is gestegen van 18.000 naar 31.000. 

Dak- en thuisloosheid

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Een jury selecteert uit alle aanmeldingen maximaal 3 genomineerden als mogelijke MensenrechtenMens 2018. Hierbij stellen zij de volgende vragen:

  1. In hoeverre is het initiatief bijzonder en/of onderscheidend in om dak- en thuisloze mensen in Nederland te helpen aan een fatsoenlijk bestaan?

  2. Welke rol hadden de dak- en thuisloze mensen zelf bij het initiatief?

  3. Hoe zijn dak- en thuisloze mensen er door het initiatief op vooruit gegaan?

Wie zijn de juryleden?

De juryleden voor de toekenning van de MensenrechtenMens 2018 zijn:

10 december uitreiking

Op 10 december is het de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens en maken we de MensenrechtenMens 2018 bekend. Op die dag werd precies 70 jaar geleden de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen. Hierin worden in 30 artikelen afspraken over onze mensenrechten beschreven. Het eerste artikel bepaalt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zijn geboren. De menselijke waardigheid is immers de grondslag van alle mensenrechten. Iedereen heeft gelijke mensenrechten.

Wat krijgt de winnaar?

De prijs is een eretitel en biedt de winnaar en genomineerden een platform om bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het netwerk te vergroten.

Waarom deze mensenrechtenprijs?

In Nederland staan nog vaak mensenrechten onder druk. Niet iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Met deze prijs willen we daarom de mensen die zich zonder het te weten inzetten voor mensenrechten een steun in de rug geven. Tegelijkertijd hopen we dat iedereen zich meer bewust wordt van wat mensenrechten zijn. Als je weet wat je rechten zijn, ben je beter in staat je situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de overheid aan te spreken op deze rechten. 

Waarom dak- en thuisloosheid?

Dit jaar wordt voor de eerste keer de titel MensenrechtenMens 2018 toegekend. De ambitie is om elk jaar een MensenrechtenMens in het zonnetje te zetten met een wisselend thema. Dit jaar is gekozen voor dak- en thuisloosheid. Dak- en thuisloosheid is in Nederland een groeiend probleem en raakt onze mensenrechten in de kern. Wij hebben allemaal recht op een fatsoenlijke levensstandaard. Maar als je op straat leeft heb je geen dak boven je hoofd en ontbreekt het je bijvoorbeeld vaak aan goede zorg. 

Contact

Heb je een vraag over jouw inzending of aanmelding of wil je meer weten over de MensenrechtenMens 2018 stuur ons dan een bericht.

 

Campagne beeld mensenrechtenmens

Deel bericht

Onderwerpen