Campagnebeeld met tekst Wie wordt mensenrechtenmens 2019 en op een blok met portretten van verschillende mensen met daarop de tekst: Iedereen kan het worden

MensenrechtenMens 2019

We hebben het goed in Nederland. Toch staan mensenrechten nog vaak onder druk. Elke dag zetten veel mensen zich in voor mensenrechten van anderen. Vaak zonder dat ze het weten en zo benoemen. Deze inzet is van groot belang en willen wij ondersteunen.

Wij kennen daarom op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, de titel MensenrechtenMens toe aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensenrechten in Nederland. Dit jaar staat de prijs in het teken van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen.

MensenrechtenMens-prijs 2019 voor Fairspace

De oprichters van Fairspace, Laura Adèr en Eve Aronson, hebben de MensenrechtenMens-prijs 2019 gewonnen voor hun inzet om geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte aan te pakken. Het College voor de Rechten van de Mens reikt de prijs jaarlijks uit op 10 december: de internationale dag van de rechten van de mens. 

Genomineerden

Eve Aronson en Laura Adèr

Laura Adèr en Eve Aronson hebben Fairspace opgericht omdat zij zelf vaak te maken hadden met straatintimidatie en zagen dat ook veel anderen er last van hebben. Fairspace streeft naar verandering in gedrag door cultuurverandering: iedereen moet veilig over straat kunnen en straatintimidatie is niet acceptabel. Met hun trainingen voor omstanderinterventie hebben ze al veel mensen bereikt. Laura Adèr en Eve Aronson: “Straatintimidatie hindert vrouwen in de openbare ruimte. We werken veel met scholen en jongeren. We willen de cultuur te veranderen en laten zien dat je straatintimidatie niet hoeft te accepteren, dat het niet oké is en dat je kunt ingrijpen als je iets ziet gebeuren. Daarmee denken we dat we een einde kunnen maken aan straatintimidatie.” Bekijk de video van Laura Adèr en Eve Aronson.

Hameeda Lakho

Hameeda Lakho is genomineerd voor haar inzet voor de slachtoffers van huiselijk geweld. Zij is de initiatiefnemer van de Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid, een beweging voor en met lotgenoten. Lakho wist traumatische ervaringen uit haar jeugd om te zetten in kracht voor de wereldwijde slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met haar werk draagt ze bij aan de bewustwording over huiselijk geweld en de empowerment van vrouwen. Hameeda Lakho: “Ik bied lotgenoten herkenning en erkenning. Het is zo belangrijk dat er open wordt gesproken over wat er is gebeurd, over de onrechtmatigheid daarvan. De maatschappij moet weten wat een lange lijdensweg het kan zijn om te herstellen. Lotgenotencontact helpt vrouwen te verdragen wat hen is overkomen.” Bekijk de video van Hameeda Lakho.

Jens van Tricht

Jens van Tricht is de oprichter van Emancipator. Hij is ervan overtuigd dat de bestrijding van geweld tegen vrouwen alleen mogelijk is als we ons op de oorzaken richten: jongens, mannen en mannelijkheid. Zijn werk is belangrijk voor de bewustwording over de rol van mannen bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Met zijn workshops, lezingen, debatten en trainingsweekenden weet hij jongens en mannen enthousiast te maken om zelf in actie te komen tegen geweld tegen vrouwen. Jens van Tricht: “Als mannen niet ophouden met slaan, gaat geweld niet ophouden. We moeten erkennen dat geweld en mannelijkheid op een problematische manier met elkaar zijn verbonden. Allerlei boodschappen die jongens en mannen krijgen leiden ertoe dat we hen liever als dader zien dan als slachtoffer. Zij hebben een wereld te winnen als ze het keurslijf van mannelijkheid mogen loslaten.” Bekijk de video van Jens van Tricht.

Uitreiking op 10 december

Op 10 december is het de Internationale Dag van de Mensenrechten en werd de MensenrechtenMens 2019 bekend. Op die dag werd 71 jaar geleden de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen.

Wat krijgt de winnaar?

De prijs is een eretitel en biedt de winnaar en genomineerden een platform om meer bekendheid te geven aan hun initiatieven en hun netwerk te vergroten.

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Een deskundige jury selecteert uit alle aanmeldingen maximaal drie genomineerden voor de titel MensenrechtenMens 2019. Hierbij stellen zij de volgende vragen:

 1. In hoeverre is het initiatief bijzonder en/of onderscheidend?

 2. Maakt het initiatief verschil?

 3. Heeft het initiatief oog voor de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen?

 4. In hoeverre vergroot het initiatief de bewustwording van de problematiek bij beleidsmakers en het brede publiek?

 5. Inspireert het initiatief tot navolging?

  Wie zijn de juryleden?

  De juryleden voor de toekenning van de titel MensenrechtenMens 2019 zijn:

  • Adriana van Dooijeweert - voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens
  • Nicola Jägers - lid van het College voor de Rechten van de Mens
  • Mardjan Seighali - directeur-bestuurder van Stichting Vluchtelingen-Studenten UAF en lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens
  • Nenita la Rose - voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad
  • Aleid van den Brink - expert bij de Raad van Europa in GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)

  Waarom deze mensenrechtenprijs?

  In Nederland staan nog vaak mensenrechten onder druk. Niet iedereen weet wat zijn of haar rechten zijn. Met deze prijs willen we daarom de mensen die zich zonder het te weten inzetten voor mensenrechten een steun in de rug geven. Tegelijkertijd hopen we dat iedereen zich meer bewust wordt van wat mensenrechten zijn. Als je weet wat je rechten zijn, ben je beter in staat je situatie te verbeteren door bijvoorbeeld de overheid aan te spreken op deze rechten. 

  Waarom geweld tegen vrouwen?

  Iedereen heeft het recht om vrij van geweld en discriminatie te leven. Steeds weer blijkt dat vrouwen buitenproportioneel vaak te maken hebben met geweld. Dat kan gaan om seksueel, lichamelijk of psychisch geweld. Thuis, op straat of online. Door een (ex-)partner, familielid of onbekende. Dit heeft ernstige gevolgen, zowel voor de vrouwen die het treft, als voor de samenleving als geheel. Dat vraagt om een stevige aanpak van het probleem en de oorzaken ervan.

  Contact

  Heb je een vraag over jouw inzending of wil je meer weten over de MensenrechtenMens 2019 stuur ons dan een bericht.

  Winnaar 2018

  Deel bericht

  Onderwerpen