Mr. Ch. (Chila) M. van der Bas

Mr. Ch. (Chila) M. van der Bas is plaatsvervangend collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast heeft zij de volgende (neven)functies:

 • Rechter | Voorzitter beroepscommissie gedetineerden en verlofcommissie, Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), ‘s-Gravenhage
 • Rechter-plaatsvervanger, rechtbank ‘s-Gravenhage
 • Senior expert, Europese Commissie en Raad van Europa
 • Lid Raad van Toezicht, regionale instelling voor beschermd wonen LISTER, Utrecht
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Moviera, Ede
 • Voorzitter bestuur, Stichting voor Freinetonderwijs, Utrecht
 • Lid bestuur Art1MN, Utrecht

Curriculum Vitae

 • 2009-2014 ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens, voorheen Commissie Gelijke Behandeling, Utrecht
 • 2005-2009 voorzitter EQUINET, Brussel
 • 2003-2009 collegelid Commissie Gelijke Behandeling, Utrecht
 • 2003-2005 plv. advocaat-generaal, ressortsparket Arnhem
 • 1998-2003 officier van justitie, arrondissementsparket Utrecht
 • 1995-1998 advocaat, HBN Law Curaçao en Nederland
 • 1990-1994 rechterlijk ambtenaar in opleiding (raio), Zwolle
 • 1989-1990 docent, Rijksuniversiteit Utrecht

Opleiding

 • 2013-2014 leergang toezichthouders en commissarissen, Nyenrode
 • 2010-2011 leergang leiderschap in de publieke sector, ROI
 • 2009 postacademische leergang arbeidsrecht (PALA), Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1995-1997 beroepsopleiding advocatuur, Nederlandse Antillen
 • 1990-1994 raio opleiding, Zwolle
 • 1981-1988 rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Utrecht


Wil je iets kwijt over dit onderwerp?