Nevenfuncties Collegeleden College voor de Rechten van de Mens

Hieronder ziet u een overzicht van alle huidige nevenfuncties van de Collegeleden bij het College voor de Rechten van de Mens. 

Adriana van Dooijeweert

 • Lid redactieraad van het tijdschrift A&MR (Asiel- en Migrantenrecht), sinds 1 januari 2021
 • Lid Advisory Board Migration Law Clinic, sinds april 2020
 • Lid Board Dr. Dennis Mukwege Foundation, sinds juli 2019
 • Lid externe adviesraad Stichting patiënten vertrouwenspersonen in de Zorg, sinds juli 2019
 • Plaatsvervangend lid van de SCA (subcommittee on accreditation) GANHRI, sinds april 2019
 • Voorzitter Jury Componist des Vaderlands, sinds juni 2018
 • Lid Advisory board Asser institute (Network for Human rights research), sinds juni 2018
 • Lid Raad van Advies Stichting Hartekind, sinds maart 2017 (tot 1 april 2021)
 • Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Den Haag, sinds 1 septembet 2015
 • Voorzitter Stichting Migratierecht Nederland, sinds oktober 2014

Lees hier meer over Adriana.

Quirine Eijkman

 • Lector Toegang tot het Recht, Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht
 • Lid Kenniskring Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), sinds november 2020
 • Lid Commissie Werkelijke Schade (CWS), sinds juni 2020
 • Lid Raad van Advies, Raad voor Rechtsbijstand, sinds juni 2019
 • Lid Stichting Open Recht, sinds 2018
 • Lid Raad van Advies, Stichting Privacy First, sinds juni 2015
 • Lid Nederlands Helsinki Comité (NHC), sinds 2014
 • Lid Raad van Advies, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), sinds januari 2010

Lees hier meer over Quirine.

Jan-Peter Loof

 • Senior research fellow, Netherlands Network for Human Rights Research, sinds 2016
 • Lid redactieadviesraad, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)/NJCM-Bulletin, sinds 2016
 • Universitair docent constitutioneel recht en mensenrechten, Universiteit Leiden, sinds september 2014
 • Medewerker constitutioneel recht en mensenrechten, Militair Rechtelijk Tijdschrift, sinds 2010

Lees hier meer over Jan-Peter.

Britta Böhler

 • Advisor Legal Ethics, Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers, sinds 2010
 • Hoogleraar advocaat en ethos, Universiteit Maastricht, sinds maart 2019

Lees hier meer over Britta.

Geneviève Lieuw

 • Lid Raad van Toezicht, Plan International Nederland, sinds februari 2021
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland, sinds september 2020
 • Lid Bezwaarschrift-en-adviescommissie CAF 11 en vergelijkbare zaken, Belastingdienst, sinds juni 2020
 • Boardmember Stichting Amsterdam Gay Pride, sinds mei 2020
 • Voorzitter Raad van Toezicht Mondriaan Fonds, sinds maart 2020
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus, sinds april 2019
 • Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), sinds januari 2016

Lees hier meer over Geneviève.

John Morijn

 • Lid ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, sinds januari 2021
 • Lid Meijers Commitee, sinds januari 2020
 • Bijzonder hoogleraar internationaal recht en internationale betrekkingen en universitair docent mensenrechten, Rijksuniversiteit Groningen, sinds resp. september 2019 en augustus 2008

Lees hier meer over John.

Mariam Chébti

 • Redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht, sinds 2021
 • Voorzitter Commissie Werkelijke Schade, sinds 2020
 • Lid van de bezwarenadviescommissie van de Provincie Zuid-Holland, sinds 2019
 • Voorzitter bezwarenadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming, sinds 2019
 • Vice-voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, sinds 2019

Lees hier meer over Mariam.

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

 • Voorzitter Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 e.a., sinds mei 2020

Lees hier meer over Marjolein.

Nicola Jägers

 • Bestuurslid Netherlands Network for Human Rights Research, sinds 2017
 • Lid Algemeen Bestuur Commissie Mensenrechten Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), sinds 2014
 • Hoogleraar International Human Rights Law bij de vakgroep Public Law and Governance, Tilburg Law School, sinds juni 2013

Lees hier meer over Nicola.

Yvonne Donders

 • Voorzitter van de Steering Committee Netherlands Network for Human Rights Research (NNHRR), sinds 2017
 • Head of the Department of International and European Public Law en Professor International Human Rights and Cultural Diversity, Universiteit van Amsterdam, sinds resp. augustus 2015 en november 2011
 • Lid commissie mensenrechten van de AIV (Adviescommissie Internationale Vraagstukken), Ministerie van Buitenlandse Zaken, sinds juni 2014
 • Boardmember KNVIR, sinds september 2014
 • Voorzitter van het adviescomité Shelter City project voor mensenrechten verdedigers, sinds 2013
 • Member editorial board, Netherlands Quarterly of Human Rights, sinds januari 2013

Lees hier meer over Yvonne.

 

Lees hier meer over de nevenfuncties van de Raad van Advies leden.

Laatst bijgewerkt: Maart 2021