Nevenfuncties leden Raad van Advies

Hieronder ziet u een overzicht van alle huidige nevenfuncties van de leden van de Raad van Advies bij het College voor de Rechten van de Mens. 

S. (Semih) Eski

 • Pensioenfondsbestuurder CNV Vakmensen, sinds 1 oktober 2020 (in het kader van mijn werk ben actief in verschillende pensioenfondsbesturen)
 • Lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie en Samenleving, sinds 1 juli 2020
 • Lid Raad van Advies bij de Goldschmeding Foundation sinds 1 april 2021

Prof. Mr. J. H. (Janneke) Gerards

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (ong. 6 zaken per jaar)
 • Bestuurslid Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)
 • Lid Commissie Rechten van de Mens, Adviesraad Internationale Vraagstukken
 • Lid Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, KNAW)
 • Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit KNAW
 • Lid Commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening KNAW
 • Lid Domeinjury Geestes-, Rechts-, en Maatschappijwetenschappen (GRMW) KNAW
 • Lid NWO-beoordelingscommissie Vidi 2019-2020
 • Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM) (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven vanwege het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten)
 • Lid redactieraad ECHR Law Review (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door BRILL)
 • Lid redactieraad Netherlands Quarterly of Human Rights (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door SAGE)
 • Lid redactieraad European Yearbook of Constitutional Law (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door Kluwer)
 • Lid redactieraad Rechtstreeks (onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift uitgegeven vanwege de Raad voor de Rechtspraak)
 • Redactievoorzitter EHRC Updates (Boom Juridisch)
 • Redactievoorzitter EVRM Online (online tekst&commentaar-uitgave, Sdu Uitgevers)
 • Medewerker mensenrechten Nederlands Juristenblad
 • Lid Boekenraad Staats- en Bestuursrecht Ars Aequi
 • Lid Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
 • Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen
 • Lid verschillende professionele verenigingen (Nederlandse Juristenvereniging; Staatsrechtkring; Nederlandse Vereniging voor Europees Recht; Vereniging voor Bestuursrecht)
 • Lid Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten

L. (Lisa) van Ginneken

 • Voorzitter Transvisie, sinds 1 oktober 2017

Y. (Yolan) Koster Msc

 • Voorzitter ZonMw programmacommissie VoorElkaar, sinds 1 augustus 2018
 • Commissaris Mozaïek Wonen, sinds 1 juli 2018

H. (Harry) van de Kraats

 • Commissaris Jan Snel B.V. / Daiwa House Europe, sinds 2021
 • Voorzitter bestuur Stichting Nintes, sinds 2019
 • Voorzitter bestuur Stichting Management Studies (SMS), sinds 2015
 • Voorzitter RvC Human Total Care B.V., sinds 2014
 • Voorzitter RvA Diversiteit in Bedrijf, sinds 2014
 • Penningmeester De Normaalste Zaak, sinds 2014

M. (Mardjan) Seighali

 • Adviesraad Inspectie Justitie en Veiligheid, sinds 2020
 • Adviesraad Diversiteit in bedrijf, sinds 2019
 • Voorzitter Humanistisch Verbond, sinds november 2020 
 • Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland, sinds juli 2020
 • Lid Raad van Toezicht Paleis het Loo, sinds 2019
 • Lid Raad van Commissarissen de Alliantie, sinds 2019

Drs. D. (Dorine) Manson

 • Lid van de RvA The Elders, sinds 1 januari 2021
 • Voorzitter Financial Committee ECRE (European Council on Refugees and Exiles), sinds 25 oktober 2019
 • Commissaris RvC Lysias Consulting Group B.V., sinds 18 april 2019
 • Adviseur Roosevelt Foundation, sinds 10 oktober 2018
 • Bestuurslid ECRE (European Council on Refugees and Exiles), sinds 18 oktober 2017

Mr. H. (Henk) Naves

 • Decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, sinds 2021
 • Member of the board of the European Network of Councils for the Judiciary ENCJ, sinds  1 juni 2020
 • Directeur G.H. Pensioenbeheer bv, sinds 22 augustus 2019
 • Lid Raad van Nesteliers van de Koninklijke Marechaussee, sinds 1 januari 2019
 • Lid van het comité van aanbeveling Stichting MS Research Ingangsdatum sinds 1 september 2015
 • Lid Raad van aanbeveling, het Centrum voor Conflicthantering, sinds 1 juli 2015
 • Voorzitter Landelijke Arbitrage Commissie Samenwerkingsverbanden Onderwijs, sinds  1 april 2013
 • Voorzitter Landelijke Klachtencommissie Christelijke Onderwijs GCBO, sinds 1 januari 1998

K. G. (Kathleen) Ferrier

 • Lid Raad van Toezicht Anne Frank Stichting
 • Voorzitter Nederlandse Unesco Commissie
 • Voorzitter Bestuur Stichting Geuzenpenning
 • Voorzitter Bestuur Stichting Johan Ferrier Fonds
 • Voorzitter Commissie Kuyperjaar Vrije Universiteit Amsterdam
 • Lid Nederlands Helsinki Comité
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie
 • Lid Adviesraad International Institute of Social Studies
 • Lid Bestuur Stichting Prinsjesdagontbijt
 • Honorary Professor Human Rights at the Asian University for Women, Bangladesh

Mr. A. (Aleid) Wolfsen

 • Onafhankelijk voorzitter adviescommissie extern meldpunt Apostolisch Genootschap, sinds 2021
 • Voorzitter raad van toezicht arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg, sinds 2020
 • Lid Raad van Advies Netwerk Integrale Veiligheid MBO, sinds 2019
 • Voorzitter Raad van toezicht en advies Instituut Asbestslachtoffers, sinds 2018
 • Arbiter Arbitrage voor de bouw, sinds 2016
 • Voorzitter Raad van Commissarissen drinkwaterbedrijf Oasen N.V., sinds 2016
 • Lid raad van toezicht Stichting Operamakers, sinds 2016
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bartholomeus Gasthuis, sinds 2015
 • Voorzitter Raad van Toezicht muziekrechtenorganisatie Sena, sinds 2014
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Basis voor veteranenzorg, sinds 2014

Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen

 • Lid Board of Advisors Master programma Law & Society, Van Vollenhoveninstituut, sinds 2020
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 • Lid Raad van Advies Instituut Gak, sinds 1 juli 2018
 • Voorzitter van de Vereniging voor Klachtrecht, sinds 13 april 2016
 • Lid bestuur Kirchheiner Stichting Ombudsman en Democratie sinds 1 april 2015
 • Voorzitter Raad van Toezicht Center for International Legal Cooperation, sinds 20 december 2013
 • Voorzitter Raad van Toezicht Juridisch Loket, sinds 5 juli 2012
 • Docent Studiecentrum Rechtspleging, sinds 1 april 2005

 

Lees hier meer over de nevenfuncties van Collegeleden.

Laatst bijgewerkt: Maart 2021