Nicola Jägers - collegelid

Portretfoto van collegelid Nicola Jägers

“Internationale afspraken over mensenrechten zijn op regerings- en overheidsniveau gemaakt en staan daarom vaak ver af van het dagelijkse praktijk. Het College verkleint deze afstand. We laten zien hoe mensenrechten in het dagelijks leven werken en wat je als overheid, bedrijf en individu kunt doen om deze rechten te verbeteren. Ik vind het een voorrecht om hier een steentje aan bij te mogen dragen.”

Nicola is sinds de opening in oktober 2012 werkzaam bij het College. Hiernaast is zij hoogleraar International Human Rights Law bij de vakgroep Public Law and Governance van Tilburg Law School. Binnen deze functie onderzoekt zij mensenrechten en de rol van het bedrijfsleven en de gevolgen van de globalisering op de verwezenlijking van de rechten van de mens.

Nicola is ook lid van de kernredactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR), het bestuur van het landelijke netwerk van mensenrechtenonderzoek (Netherlands Network for Human Rights Research), het algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) en de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Je kunt Nicola benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties: 

  • Discriminatie op de arbeidsmarkt;
  • Arbeid en arbeidsomstandigheden;
  • Recht op een duurzame, rustige en gezonde leefomgeving;
  • Sustainable Development Goals en hun relatie tot mensenrechten en NHRI’s;
  • Bedrijfsleven en mensenrechten.

Mail Nicola ▸