Nicola Jägers - collegelid

Portretfoto van collegelid Nicola Jägers

“Internationale afspraken over mensenrechten zijn op regerings- en overheidsniveau gemaakt en staan daarom vaak ver af van het dagelijkse praktijk. Het College verkleint deze afstand. We laten zien hoe mensenrechten in het dagelijks leven werken en wat je als overheid, bedrijf en individu kunt doen om deze rechten te verbeteren. Ik vind het een voorrecht om hier een steentje aan bij te mogen dragen.”

Nicola Jägers is sinds de opening in oktober 2012 werkzaam bij het College. Hiernaast is zij hoogleraar International Human Rights Law bij de vakgroep Public Law and Governance van Tilburg Law School. Binnen deze functie onderzoekt zij de gevolgen van de globalisering en de economische crisis op de verwezenlijking van de rechten van de mens. Zij beschikt over brede kennis van de economische, sociale en culturele rechten en is deskundige op het gebied van de rol en positie van niet-statelijke actoren zoals multinationale ondernemingen en Non-Gouvernementele Organisaties (NGOs).

Nicola Jägers is tevens lid van de kernredactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR), het bestuur van de Netherlands Network for Human Rights research en de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Je kunt Nicola benaderen over algemene mensenrechtenonderwerpen of een van haar specialisaties: 

  • Discriminatie op de arbeidsmarkt;
  • Arbeid en arbeidsomstandigheden;
  • Recht op een duurzame, rustige en gezonde leefomgeving;
  • Sustainable Development Goals en hun relatie tot mensenrechten en NHRI’s;
  • Bedrijfsleven en mensenrechten.

Mail Nicola ▸