17 ziekenhuizen in actie tegen ongelijke beloning

26 mei 2014 - Laatste update 27 januari 2016

In 2011 onderzocht het College voor de Rechten van de Mens ongelijke beloning van mannen en vrouwen in de algemene ziekenhuizen. Duidelijk werd dat vrouwen gemiddeld genomen in alle onderzochte functiegroepen lager werden beloond. Dit varieerde van enkele tientjes tot een paar honderd euro per maand. De uitkomsten van het onderzoek maakten het de ziekenhuizen mogelijk om ongelijke beloning aan te pakken. Maar hoe gaat het nu drie jaar later in de ziekenhuizen? Uit een inventarisatie van het College blijkt dat zeventien van de achttien betrokken ziekenhuizen maatregelen hebben genomen. Hieronder een korte impressie:

17 ziekenhuizen in actie tegen ongelijke beloning
  • Arbeidsmarkttoeslagen gelden alleen nog maar voor individuen en op basis van vastgelegde criteria
  • Ziekenhuizen stimuleren vrouwen om minder snel hun carrière te onderbreken
  • Laatstgenoten salaris en het fenomeen ‘onderhandelen’ zijn expliciet benoemd als niet-neutrale factoren in het personeelsbeleid
  • Ziekenhuizen houden vast aan de functie-indeling op basis van de functiezwaarte

Het College heeft de verschillende maatregelen en initiatieven gebundeld en onder de aandacht gebracht van alle betrokken ziekenhuizen met het verzoek deze intern te delen.

Op dit moment bereidt het College onderzoek voor naar ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen in twee andere sectoren dan die van de algemene ziekenhuizen, namelijk bij hogescholen en in de verzekeringsbranche. De rapportage hierover wordt in 2015 afgerond.