ABN AMRO discrimineert met hoger tarief voor Spaanse man

1 februari 2016 - Laatste update 17 maart 2016

Banken moeten hun diensten onder gelijke voorwaarden aanbieden aan hun klanten. Iemands nationaliteit mag daarin geen verschil maken. Dit blijkt uit een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens tegen ABN AMRO Bank. ABN AMRO rekende hogere kosten voor een bankrekening van het bedrijf van een man met de Spaanse nationaliteit. Discriminatie zo oordeelt het College.

ABN AMRO discrimineert met hoger tarief voor Spaanse man

Tariefverhoging door Spaanse nationaliteit

De man heeft een koelinstallatiebedrijf in Nederland. Voor zijn bedrijf heeft hij een bankrekening bij ABN AMRO. De kosten van de bankrekening waren € 5,50 per maand. De bank verhoogde de kosten naar € 105,- per maand. Volgens ABN AMRO is dit nodig voor bedrijven met een complexe structuur. De controle van die bedrijven kost extra geld. Volgens de man heeft de tariefsverhoging puur en alleen te maken heeft met zijn Spaanse nationaliteit. Ook vindt de man dat de bank zijn klacht hierover niet goed behandelde.

Oordeel College

ABN ARMO erkent dat de niet-Nederlandse nationaliteit van de man de reden was voor de tariefsverhoging. Volgens de bank was er sprake van een vergissing. Het College stelt vast dat het ongeveer zes weken duurde voordat de bank reageerde op de discriminatieklacht van de man. Ook verwees de bank de man door naar de afdeling Klachtenmanagement in plaats van de discriminatieklacht snel te behandelen. Het College oordeelt daarom dat ABN AMRO de man discrimineerde op grond van nationaliteit bij de tariefsverhoging en bij de klachtbehandeling.

Lees het oordeel 2016-3