Adriana van Dooijeweert gekozen in bestuur van Europese netwerk van mensenrechteninstituten

2 december 2015 - Laatste update 26 januari 2016

Op dinsdag 1 december is Adriana van Dooijeweert door de leden van het Europese netwerk van nationale mensenrechteninstituten (ENNHRI) gekozen als bestuurslid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het management van ENNHRI en kan in naam van het netwerk handelen. In maart 2016 zal zij samen met afgevaardigden van het Kroatische, Finse, Duitse, Georgische en Griekse mensenrechteninstituut het zittende bestuur aflossen.

Adriana van Dooijeweert gekozen in bestuur van Europese netwerk van mensenrechteninstituten

College ontvangt afgevaardigden

De verkiezingen vonden plaats tijdens de jaarlijkse vergadering van ENNHRI in Utrecht. Dit jaar was het College voor de Rechten van de Mens gastheer en ontving afgevaardigden van 33 mensenrechteninstituten. Tijdens de vergadering werd er onder andere gesproken over de Verklaring van Belgrado waarin de mensenrechtenstandaard in de vluchtelingen crisis is opgenomen. Daarnaast werden de ‘guiding human rights principles for practitioners’ over mensenhandel die is opgesteld door het College besproken, evenals de duurzame ontwikkelingsdoelen en economische en sociale rechten.

Raad van Europa aanwezig

Ook was Nils Muižnieks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, aanwezig om met ENNHRI te spreken over samenwerking bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. Tijdens de vergadering werd tevens het Kroatische mensenrechteninstituut gekozen als voorzitter van het ENNHRI. Ook werd het Duitse mensenrechteninstituut als voorzitter gekozen van het instituut van het internationale netwerk van mensenrechteninstituten (ICC).