Afwijzing vanwege gehoorbeperking in strijd met wet; veiligheidsrisico’s niet aangetoond

31 mei 2016 - Laatste update 1 juni 2016

Tempo-Team heeft een slechthorende man afgewezen als assistent logistiek medewerker vanwege mogelijke veiligheidsrisico’s door zijn gehoorbeperking. Er is niet aangetoond dat de afwijzing noodzakelijk is voor de veiligheid. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt daarom dat er sprake is van discriminatie op grond van handicap.

Afwijzing vanwege gehoorbeperking in strijd met wet; veiligheidsrisico’s niet aangetoond

Onderscheid op grond van handicap is niet verboden wanneer het noodzakelijk is voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid. Tempo-Team wees de man echter af op basis van aannames over zijn beperkingen zonder dit met hem te bespreken. Bovendien werd niet onderzocht of hij met behulp van aanpassingen het werk wel op een veilige manier kon uitvoeren.

Rechten van mensen met een beperking

Eén op de acht Nederlanders heeft te maken met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke, intellectuele of zintuigelijke beperking. Zij worden bijvoorbeeld vanwege hun beperking door werkgevers niet in dienst genomen. Dit najaar treedt het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in werking. Dit Verdrag bepaalt dat zij gelijke rechten hebben op onder andere het gebied van werk. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving en implementatie van het Verdrag in Nederland.