Alex sluit Amerikanen uit van beleggingsrekening

3 april 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Een man met zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit kan niet langer gebruik maken van zijn Alex beleggingsrekening. Aanleiding is een overeenkomst tussen Nederland en Amerika om belastingontduiking tegen te gaan. Vanaf juli 2014 moeten banken financiële gegevens van Amerikanen doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst. Dit betekent een aanpassing aan het administratieve systeem en dat heeft financiële gevolgen. Daarom beëindigde de bank de dienstverlening. Dit is discriminatie op basis van nationaliteit oordeelt het College voor de Rechten van de Mens en dat is in Nederland verboden.

Alex sluit Amerikanen uit van beleggingsrekening

Alex meent dat zij Amerikanen mag weigeren omdat de maatregel is gebaseerd op de overeenkomst tussen Nederland en Amerika. Daarnaast brengt het lage aantal Amerikaanse klanten onevenredig hoge kosten met zich mee. Volgens Alex dwingt de overeenkomst hen ertoe te discrimineren. Het College oordeelt dat de overeenkomst banken niet verplicht Amerikanen uit te sluiten, dit is een keuze van de bank zelf. Daarnaast mag een financiële afweging er niet toe leiden dat een bank klanten vanwege hun nationaliteit weert.

Het ligt voor de hand dat Nederland de komende jaren ook met andere landen overeenkomsten sluit over het uitwisselen van financiële informatie. Hierdoor lopen ook mensen met andere nationaliteiten het risico dat banken hen in de toekomst uitsluiten. Om die reden brengt het College het oordeel onder de aandacht van minister Dijsselbloem, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees de samenvatting en het oordeel (2014-40)

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.