Alleen vrouwen mogen de was doen!

17 juni 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Stereotypen en vooroordelen zijn zeer hardnekkig. Dat blijkt ook weer uit een oordeel tegen SBS Broadcasting. In het najaar van 2013 gaf SBS tien wasmachines weg. Uitsluitend moeders en dochters konden deze wasmachines winnen door een leuke foto van hen samen in te sturen. Volgens SBS niet meer dan logisch, aangezien vrouwen vaker de was doen dan mannen. Discriminatie, zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Door wasmachines alleen aan vrouwen aan te bieden discrimineert SBS mannen. De actie is een kenmerkend voorbeeld van stereotiepe beelden over mannen en vrouwen.

Alleen vrouwen mogen de was doen!

Stereotypen en vooroordelen

Iedereen heeft stereotiepe denkbeelden. Dit is onvermijdelijk en een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in informatie. Keerzijde is dat deze denkbeelden ook leiden tot uitsluiting van mensen. Vaak is geen sprake van doelbewuste uitsluiting, maar van onbewuste discriminatie. Om iedereen op zijn of haar kwaliteiten te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om de effecten van stereotiepe beelden tegen te gaan. Stereotypering heeft nadelige gevolgen, óók voor werkgevers. Daarom ontwikkelde het College een praktische training voor (toekomstige) P&O- en HR-professionals. De training 'Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match' bestaat uit vier interactieve trainingsmodules en gaat in op (vermindering van) de ongewenste effecten die onbewuste stereotypen hebben op de werving en selectie.

Lees de samenvatting en het volledige oordeel (2014-70)