Ambitie kabinet op mensenrechtenvlak moet omhoog

6 januari 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Begin december 2014 reageerde het kabinet op de Rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 van het College voor de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd rapporteerde het kabinet over de voortgang van het Actieplan Mensenrechten van Rutte II. Collegevoorzitter Laurien Koster constateerde tijdens een bijeenkomst bij BZK dat het ambitieniveau van het kabinet nog wel een flink tandje hoger mag. Mensenrechten horen startpunt en toetssteen van beleid én uitvoering te zijn.

Ambitie kabinet op mensenrechtenvlak moet omhoog

Als Nederland rapporteert over de mensenrechten, dan ligt de focus op wat goed geregeld is. En dat is veel. Maar juist bij kwetsbare groepen zijn de mensenrechten wel regelmatig in het geding. En juist deze groepen hebben weinig mogelijkheden om zichzelf te verdedigen. De verdacht in de snelle strafprocedure (ZSM) die vaak zonder rechtsbijstand een definitieve straf incasseert. De nog niet veroordeelde persoon in voorhechtenis, die uit standaardoverwegingen moet begrijpen waarom hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. Voor dit laatste is Nederland onlangs nog veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het wachten is nog steeds op stappen van het kabinet om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Mensenrechtenkennis ontbreekt op alle niveaus in de samenleving. Wie afhankelijk is van een ander voelt dat het meest.

Met het Actieplan Mensenrechten wil het kabinet mensenrechten beschermen en bevorderen. Dat vereist van het kabinet heldere en meetbare doelstellingen.

Lees de reactie van het kabinet op de Jaarrapportage ‘Mensenrechten in Nederland 2013