Anoniem solliciteren: een goed begin

14 november 2016 - Laatste update 18 november 2016

Discriminatie op de arbeidsmarkt is bij wet verboden en zorgt voor ongelijke kansen. Meerdere gemeenten experimenteren dit jaar met anoniem solliciteren, zodat er zonder vooroordelen kan worden geselecteerd. De vraag rijst: is anoniem solliciteren de oplossing voor discriminatie bij de werving en selectie? Niet als het de enige maatregel is die wordt genomen, stelt het College voor de Rechten van de Mens. Wanneer een organisatie verder geen maatregelen treft, kunnen onbewuste stereotyperingen in een later stadium alsnog zorgen voor discriminatie.

Anoniem solliciteren: een goed begin

Den Haag

Meerdere gemeenten hebben dit jaar een pilot met anoniem solliciteren gedraaid, waaronder de gemeente Den Haag. Volgens die gemeente is de proef geslaagd: meer mensen met een migratie-achtergrond hebben gesolliciteerd.De gemeente enthousiast over de proef. Vanaf 1 januari wordt anoniem solliciteren bij de Gemeente Den Haag standaard ingevoerd. De eindevaluatie van alle gemeenten die deel hebben genomen aan de pilot, wordt begin 2017 verwacht.

Ruimte voor kwaliteit

Door anoniem solliciteren in te voeren, laat een werkgever zien zich bewust te zijn van de kans op (onbewuste) discriminatie en dat zij daar actief iets tegen wil ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat binnen een organisatie die zegt alleen te selecteren op kwaliteit, werknemers zich juist vaker laten leiden door stereotypen. Bij organisaties en bedrijven die erkennen dat discriminatie kan voorkomen en zich inzetten om dat te voorkomen, is dat juist minder vaak het geval. Streven naar een objectieve selectie en er bewust van zijn dat stereotypering kan doorwerken in de selectieprocedure is een eerste stap. Vervolgens moet de werving en selectieprocedure, na een eventueel eerste anonieme selectie, aangepast worden om de invloed van stereotypen te verkleinen. Zo komt er meer zicht op de kwaliteiten van kandidaten. Immers wanneer het nodig is om anoniem selecteren in te voeren, is het onwaarschijnlijk dat volgende fasen van de werving en selectie wel neutraal zijn ingericht.

Selecteren Zonder Voordelen

Het College voor de Rechten van de Mens deed onderzoek naar de gevolgen van onbewuste stereotypen op de werving- en selectie. Daarop is de training Selecteren Zonder Vooroordelen gebaseerd, die tot op heden door tientallen verschillende organisaties en bedrijven is gevolgd. De training, bedoeld voor managers, HR-medewerkers en P&O studenten, geeft inzicht in hoe stereotyperingen ontstaan en hoe ze discriminatie in de hand kunnen werken. Het tweede deel van de training behandelt de mogelijke maatregelen, zoals anoniem selecteren, om beter te kunnen selecteren op kwaliteit.  

Meer informatie:

Proef met anoniem solliciteren bij de Gemeente De Haag

Literatuuronderzoek De Juiste Persoon op de juiste Plaats (2013)

Training Selecteren Zonder Vooroordelen