AO leerlingen dyslexie en dyscalculie

27 februari 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Op 27 februari is er in Tweede Kamer een Algemeen Overleg over leerlingen met dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs. Doel van deze bijeenkomst is kijken hoe het gaat met deze leerlingen, met daarbij bijzondere aandacht voor het effect van de aangescherpte exameneisen.

AO leerlingen dyslexie en dyscalculie

Het College waardeert de aandacht die de Kamer hieraan besteedt. Het College ontvangt regelmatig vragen en klachten van leerlingen met dyslexie en dyscalculie over hoe scholen met hun beperking omgaan. Zo was er onlangs een zaak over een leerling met dyslexie die bij zijn herexamen Duits op het VWO geen aanpassing kreeg, terwijl hij bij het eerdere examen wel gebruik kon maken van een ingesproken tekst ter ondersteuning van het lezen (oordeel 2013-3).

Het College merkt op dat scholen, leerlingen en betrokken organisaties vaak onbekend zijn met de rechten en plichten die in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) staan. Het College voert hier gesprekken over met onder meer ambtenaren van het Ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie. Binnenkort ontvangt het College ook een delegatie van het College voor Examens om te spreken over verplichtingen uit de WGBH/CZ voor doeltreffende aanpassingen bij examens.