AOW-gat beroepsmilitair is leeftijdsdiscriminatie

12 december 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Beroepsmilitairen stoppen meestal ruim voor hun pensioengerechtigde leeftijd met werken. Om het inkomensgat tot het pensioen te overbruggen krijgen zij een soort vroegpensioen in de vorm van een wettelijke uitkering. Volgens de huidige regels stopt dit vroegpensioen op 65-jarige leeftijd. De AOW-leeftijd schuift daarentegen steeds verder op. Hierdoor ontstaat er een ‘AOW-gat’. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in de zaak van een oud-militair dat Defensie hiermee discrimineert op grond van leeftijd. De onredelijke inkomensdaling hangt namelijk direct samen met de leeftijd van de beroepsmilitair.

AOW-gat beroepsmilitair is leeftijdsdiscriminatie

De beroepsmilitair die de zaak aanspande kreeg op 53-jarige leeftijd functioneel leeftijdsontslag. Zijn overbruggingsuitkering stopt zodra hij 65 wordt, maar zijn AOW begint pas vijf maanden later. De militair stelt dat Defensie hem hiermee discrimineert. Defensie erkent dat er een probleem ligt, maar stelt dat zij hierover in onderhandeling is met de bonden.

De overheid heeft gekozen voor verhoging van de AOW-leeftijd. Maar het inkomensgat dat hierdoor ontstaat voor beroepsmilitairen met functioneel leeftijdsontslag, is niet de bedoeling van de wettelijke overbruggingsuitkering. De inkomensval voor de beroepsmilitair in deze zaak is daarmee onredelijk. Defensie maakt zich dan ook schuldig aan leeftijdsdiscriminatie door zijn vroegpensioen te beëindigen zodra hij 65 wordt. Defensie kon er geen goede reden voor aandragen waarom een militair-met-FLO onder de 65 wel voldoende pensioen krijgt en een militair boven de 65 niet. Dat de minister nog in onderhandeling is met de bonden is geen rechtvaardiging voor het niet naleven van de wet die leeftijdsdiscriminatie verbiedt.

Lees de samenvatting en het oordeel (2014-156)